Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 23-LB/TT năm 1966 hướng dẫn chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế xã và trợ cấp tiền thuốc cho các xã vùng biên giới và hải đảo xa xôi do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 23-LB/TT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Trịnh Văn Bính, Nguyễn Đức Thắng
Ngày ban hành: 20/09/1966 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-LB/TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 1966 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ Y TẾ XÃ VÀ TRỢ CẤP TIỀN THUỐC CHO CÁC XÃ VÙNG BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO XA XÔI

Kính gửi:

- Ủy ban hành chính các khu tự trị Việt-Bắc, Tây-Bắc
- Ủy ban hành chính các tỉnh Sơn-La, Lai-Châu, Lào-Cai, Hà-Giang, Cao-Bằng, Lạng-Sơn,Thanh-Hóa, Nghệ-An, Hà-Tĩnh,Quảng-Bình, Quảng-Ninh, Hải-Phòng.

 

Thi hành Chỉ thị số 104-TTg/VG ngày 23-8-1965 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong tình hình mới, liên bộ Y tế-Tài chính đã ban hành Thông tư số 02-LB/TT ngày 10-01-1966 quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế xã và trợ cấp một phần tiền thuốc cho các xã vùng rẻo cao. Chế độ này tạo điều kiện cho các xã vùng rẻo cao xây dựng cơ sở y tế xã lúc đầu, trong khi chưa có khả năng thành lập quỹ y tế xã.

Hiện nay có một số xã ở vùng biên giới và hải đảo xa xôi còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng cơ sở y tế xã. Để giúp các xã này đẩy mạnh công tác y tế nhằm phục vụ tốt sản xuất và chiến đấu, theo đề nghị của một số địa phương, liên bộ Y tế - Tài chính quyết định như sau:

1. Ở các vùng biên giới và hải đảo xa xôi, xã nào thực tế có khó khăn như các xã rẻo cao, thì Ủy ban hành chính tỉnh nơi đó sẽ xét và quyết định việc ngân sách địa phương trợ cấp sinh hoạt phí cho các cán bộ y tế xã và trợ cấp tiền thuốc cho xã theo quy định trong Thông tư liên bộ số 02-LB/TT ngày 10-01-1966.

2. Đối với những xã đã thành lập quỹ y tế, nhưng chưa đảm bảo đủ chi cho hai khoản trợ cấp nói trên thì tùy theo khả năng quỹ đó ở mỗi xã, ngân sách địa phương sẽ trợ cấp phần chênh lệch để đủ chi.

Thí dụ: Xã X mỗi tháng được 3 định suất phụ cấp cho cán bộ y tế xã (25đ x 3) và 150đ tiền thuốc (cấp một lần), khả năng quỹ y tế xã chỉ đài thọ được 15đ một định suất mỗi tháng và 100đ tiền thuốc. Như vậy, năm đầu ngân sách tỉnh cần trợ cấp thêm cho xã X như sau:

- Phụ cấp cán bộ y tế xã (10đ x 3 x 12 tháng):

360đ

- Trợ cấp tiền thuốc:

50đ

Cộng:

410đ

Từ năm sau trở đi, tùy tình hình quỹ y tế của xã X, ngân sách tỉnh sẽ chỉ trợ cấp nếu xét thấy cần thiết, phần phụ cấp cho cán bộ y tế xã, chứ không trợ cấp tiền thuốc nữa.

3. Trong quá trình thi hành chế độ trợ cấp quy định trên đây, Ủy ban hành chính các cấp có biện pháp tích cực để xây dựng quỹ y tế dân lập càng sớm càng hay.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 


 
Nguyễn Đức Thắng

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 


 

Trịnh Văn Bính

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 23-LB/TT năm 1966 hướng dẫn chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế xã và trợ cấp tiền thuốc cho các xã vùng biên giới và hải đảo xa xôi do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.243
DMCA.com Protection Status