Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 91/2005/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cán bộ, công chức nhà nước công tác ngắn hạn nước ngoài

Số hiệu: 91/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  91 /2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18  tháng 10  năm  2005

 

THÔNG TƯ

QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM KINH PHÍ

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí như sau:

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) được cử đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí. Thời gian công tác ngắn hạn ở nước ngoài không quá 180 ngày cho một đợt công tác.

2. Ngoài mức công tác phí quy định tại Thông tư này, cơ quan, đơn vị cử người đi công tác và cơ quan, đơn vị tại nước sở tại nơi người đi công tác đến làm việc không được sử dụng ngân sách nhà nước để chi thêm bất cứ khoản chi nào dưới bất kỳ hình thức nào cho người đi công tác.

3. Điều kiện để được thanh toán công tác phí:

- Đủ nguồn chi trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị.

- Có quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền.

- Có đủ các chứng từ hợp lệ để thanh toán.

- Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:

+ Thời gian điều trị tại bệnh viện.

+ Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác.

4. Công tác phí là một khoản kinh phí nhà nước đảm bảo cho người đi công tác nước ngoài chi tiêu trong thời gian công tác. Khoản kinh phí đó bao gồm:

4.1. Những khoản thanh toán trực tiếp cho cá nhân người đi công tác nước ngoài:

Tiền vé cho các phương tiện đi lại, bao gồm tiền vé máy bay, vé tàu, xe từ Việt Nam đến nước công tác và ngược lại (kể cả vé máy bay, tàu xe đi lại trong nội địa nước đến công tác); Tiền thuê phương tiện từ sân bay đến nơi ở và ngược lại khi nhập và xuất cảnh nước đến công tác (tính cho 1 lần nhập và xuất cảnh nước đến công tác theo mức khoán qui định tại Phụ lục của Thông tư này); Tiền thuê phòng nghỉ ở nơi đến công tác; Tiền ăn và tiêu vặt ở nơi đến công tác; Tiền tiêu vặt ở nơi đến công tác; Tiền lệ phí sân bay trong và ngoài nước; Lệ phí visa, lệ phí cấp hộ chiếu; Lệ phí hội nghị, hội thảo; Tiền bảo hiểm; Tiền chờ đợi tại sân bay; Tiền puốc-boa.

4.2. Những khoản thanh toán chung cho cả đoàn :

- Tiền thuê phương tiện đi làm việc hàng ngày tại nơi đến công tác; Tiền điện thoại, telex, fax, internet; Tiền cước phí hành lý, tài liệu mang theo phục vụ cho đợt công tác;

- Tiền chiêu đãi : đối với các đoàn đi công tác nước ngoài mà trưởng đoàn là Thứ trưởng đương chức trở lên, có quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức chiêu đãi thì lập dự toán để làm căn cứ tạm ứng.

4.3. Thanh toán trọn gói.

Trường hợp đi công tác ngắn hạn nước ngoài do các tổ chức hoặc doanh nghiệp của Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức, mà cán bộ được cử đi công tác phải thanh toán trọn gói (gồm tiền vé, tiền ăn, tiền phòng nghỉ.. ) thì chỉ thanh toán khi tổng chi phí trọn gói đó tối đa bằng định mức tiêu chuẩn qui định tại Thông tư này.

4.4. Thanh toán các khoản chi đối với trường hợp phía nước ngoài đài thọ một phần, ngân sách bảo đảm một phần kinh phí.

4.4.1. Căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền và văn bản của phía mời nêu rõ phía mời chỉ đài thọ cho cán bộ, công chức một số khoản, còn khoản chi nào mà phía mời không đài thọ thì cán bộ, công chức được ngân sách nhà nước bảo đảm chi khoản đó theo qui định tại mục 4.1, 4.2 phần II Thông tư này.

4.4.2. Căn cứ vào giấy mời của phía nước ngoài về chi phí tài chính của chuyến công tác, nếu phía nước ngoài đài thọ toàn bộ chi phí ăn, ở nhưng không phát một khoản tiền mặt để tiêu vặt thì cấp thẩm quyền ra quyết định cho người đi công tác được hưởng tiền tiêu vặt.

4.4.3. Tất cả các trường hợp phía mời bảo đảm toàn bộ chi phí cho chuyến đi thì người đi công tác được hưởng theo mức đài thọ của phía nước ngoài. Ngân sách Nhà nước không cấp thêm phần chênh lệch nếu phía mời đài thọ thấp hơn so với mức khoán và ngược lại cũng không thu vào ngân sách nhà nước phần chênh lệch nếu phía mời chi cao hơn mức khoán qui định tại Thông tư này.

5. Thời gian được hưởng công tác phí bao gồm :

- Thời gian công tác thực tế theo quyết định cử đi công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền.

 Trường hợp thời gian thực tế công tác ở nước ngoài ít hơn thời gian ghi trong quyết định thì chỉ thanh toán thời gian thực tế công tác; hoặc trường hợp thời gian thực tế công tác nhiều hơn thời gian ghi trong quyết định thì chỉ được thanh toán thời gian kéo dài khi có quyết định bổ sung của cấp có thẩm quyền.

- Thời gian đi đường, ngày lễ, ngày tết theo lịch trình công tác.

- Thời gian chờ đợi: là thời gian ngoài thời gian công tác do khách quan mà phải đến trước hoặc ở lại ở nước ngoài, tối đa không quá 6 ngày. Trường hợp này cán bộ được cử đi công tác nước ngoài được hưởng 100% mức khoán phụ cấp công tác qui định tại Phụ lục của Thông tư này.

6. Loại ngoại tệ, tỷ giá áp dụng: Loại ngoại tệ áp dụng trong việc xác định định mức, mức chi, tạm ứng và quyết toán là Đô la Mỹ (USD).

Trường hợp thực tế chi bằng ngoại tệ khác với đôla Mỹ sẽ được quy đổi trên cơ sở tổng số được chi tính bằng đôla Mỹ. Tỷ giá qui đổi giữa đồng đôla Mỹ (USD) và đồng ngoại tệ khác được căn cứ vào chứng từ đổi tiền hợp pháp của nước đến công tác. Trường hợp không có chứng từ tỷ giá qui đổi thì áp dụng tỷ giá qui đổi ra Đôla Mỹ theo tỷ giá hạch toán hàng tháng do Bộ Tài chính qui định.

7. Hồ sơ tạm ứng cho các đoàn đi công tác ngắn hạn tại nước ngoài bao gồm:

- Dự toán chi Ngân sách nhà nước hàng năm của đon vị đã được thông báo, có chi tiết mục chi đoàn ra (gửi một lần vào đầu năm).

- Quyết định cử đi công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền.

- Dự toán tạm ứng chi đoàn đi công tác nước ngoài (theo qui định hiện hành của Bộ Tài chính).

- Lịch trình công tác.

- Phiếu báo giá vé máy bay kèm theo hồ sơ đặt chỗ của Hãng hàng không .

- Giấy mời của phía nước ngoài có liên quan đến chi phí tài chính (nếu có).

8. Trong thời gian 15 ngày kể từ khi về nước, đơn vị cử cán bộ đi công tác nước ngoài phải gửi báo cáo quyết toán của đoàn kèm theo đầy đủ chứng từ cho Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc cơ quan tài chính cấp kinh phí để được quyết toán.

Tất cả các khoản chi không qui định trong Thông tư này đều không được quyết toán.

9. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xem xét, cân nhắc khi cử cán bộ đi công tác nước ngoài bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả trong phạm vi dự toán ngân sách chi cho công tác ngắn hạn ở nước ngoài hàng năm của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền thông báo.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Qui định về tiêu chuẩn vé máy bay, tàu, xe.

1.1. Vé máy bay:

1.1.1. Hạng ghế đặc biệt (First class): Dành cho các cán bộ lãnh đạo qui định tại mục 3.1.1 phần II Thông  tư này.

1.1.2. Hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class): Dành cho cán bộ lãnh đạo qui định tại mục 3.1.2 và 3.1.3 phần II Thông tư này.

1.1.3. Hạng ghế thường (Economic class hoặc Y class): Dành cho các chức danh cán bộ, công chức qui định tại mục 3.2 phần II Thông  tư này.

1.2. Vé tàu hoả, tàu biển và các phương tiện giao thông khác:

1.2.1. Vé loại hạng nhất (ghế ngồi hoặc nằm): Dành cho cán bộ, công chức qui định tại mục 3.1 phần II Thông tư này.

1.2.2. Vé loại thường (ghế ngồi hoặc nằm): Dành cho cán bộ, công chức qui định tại mục 3.2 phần II Thông tư này.

2. Qui định về việc mua vé máy bay :

Việc mua vé máy bay cho các đoàn đi công tác ngắn hạn nước ngoài đi từ Việt Nam do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí được thực hiện theo hình thức so sánh báo giá (với ít nhất 2 báo giá kèm theo hồ sơ đặt chỗ) của các hãng hàng không hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong đó có ít nhất 1 hãng hàng không của Việt Nam và đáp ứng được các yêu cầu sau:

-  Đường bay trực tiếp, phù hợp với lịch công tác.

- Tổng các khoản chi tiền vé (bao gồm các khoản thuế và phụ phí), tiền đi đường, tiền chờ đợi tại sân bay thấp nhất.

Trường hợp thay đổi đường bay ở nước ngoài do nhu cầu công tác thì trưởng đoàn quyết định việc mua vé.

3. Qui định về tiêu chuẩn chi:

Một số khoản chi công tác phí được phân thành 2 tiêu chuẩn chi như sau:

3.1. Tiêu chuẩn A: để thanh toán cho các cán bộ, công chức thuộc các chức danh lãnh đạo sau đây:

3.1.1. Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị.

3.1.2. Cán bộ được hưởng Bảng lương chức vụ lãnh đạo của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/NQ – UBTVQH ngày 30/9/2004 của Uý ban Thường vụ Quốc hội; hoặc cán bộ hưởng Bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ban hành kèm theo quyết định số 128-QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban bí thư Trung ương có hệ số lương từ 9,7 trở lên.

3.1.3. Cán bộ lãnh đạo được hưởng bảng lương theo Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH  ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Cán bộ hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo quyết định số 128-QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng hoặc Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,3  trở lên.

Khi nhà nước thay đổi hệ số, mức lương thì căn cứ vào hướng dẫn chuyển xếp lương để xác định lại cho phù hợp.

3.2. Tiêu chuẩn B: để thanh toán cho các cán bộ, công chức không thuộc điểm 3.1 nêu trên.

4. Qui định về thanh toán tiền công tác phí.

4.1. Trường hợp thanh toán theo mức khoán:

Các khoản chi dưới đây được chi theo mức khoán thì khi quyết toán không cần phải xuất trình hoá đơn, chứng từ.

4.1.1. Tiền thuê phòng nghỉ, tiền ăn và tiêu vặt được định mức theo các nhóm nước đến công tác qui định tại Phụ lục của Thông tư này.

Riêng đối với tiền thuê phòng nghỉ, nếu mức khoán không đủ chi, sẽ được thanh toán theo thực tế hướng dẫn ở mục 4.2 phần II Thông tư này.

Mức khoán tiền thuê phòng nghỉ, tiền ăn và tiêu vặt qui định trong Phụ lục Thông tư này được thanh toán 100% cho thời gian công tác đến 30 ngày. Đối với thời gian công tác từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 180 được hưởng 2/3 mức khoán.

4.1.2. Tiền thuê phương tiện từ sân bay đến nơi ở và ngược lại khi nhập và xuất cảnh nước đến công tác theo định mức qui định tại Phụ lục của Thông tư này chỉ thanh toán đối với trường hợp phía mời không đài thọ phương tiện đưa đón.

4.1.3. Tiền tiêu vặt: chỉ áp dụng đối với trường hợp nêu tại điểm 4.4.2 phần I  Thông tư này.

- Tiêu chuẩn A: 20,00 USD/ người / ngày áp dụng đối với cán bộ, công chức có chức danh lãnh đạo qui định tại mục 3.1 phần II Thông tư này.

- Tiêu chuẩn B: 15,00 USD/ người/ ngày áp dụng đối với cán bộ, công chức có chức danh qui định tại mục 3.2 phần II Thông tư này.

4.2. Trường hợp thanh toán theo thực tế:

 Đối với các khoản thanh toán theo thực tế thì khi quyết toán nhất thiết phải có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ.

4.2.1. Tiền thuê phòng nghỉ :

a. Đối với cán bộ lãnh đạo đương chức qui định tại mục 3.1.1 phần II Thông tư này được thuê 1 người/1 phòng ở lịch sự, an toàn (có phòng ngủ riêng, phòng tiếp khách riêng).

b. Đối với cán bộ, công chức có chức danh lãnh đạo qui định tại mục 3.1.2 và 3.1.3 phần II Thông tư này được thuê phòng: 1 người/1 phòng đơn, loại trung bình.

c. Đối với cán bộ, công chức có chức danh qui đinh tại mục 3.2 phần II Thông tư này: được thuê 2 người/1 phòng đôi loại trung bình. Trường hợp người đi công tác một mình hoặc trường hợp đoàn công tác có lẻ người khác giới phải thuê phòng riêng thì được thanh toán tiền thuê 1 người/ 1 phòng đơn, loại trung bình. 

4.2.2. Tiền vé máy bay: thanh toán theo hoá đơn kèm theo cuống vé máy bay. Tiền thuê các phương tiện vận chuyển khác: thanh toán theo hoá đơn, chứng từ trả tiền hợp pháp kèm theo cuống vé (nếu có).

4.2.3. Tiền cước hành lý, tài liệu mang theo phục vụ cho các đoàn công tác: thanh toán theo hoá đơn của hãng hàng không, tối đa không quá 100 USD/1 đoàn công tác. Riêng các đoàn văn hoá nghệ thuật sẽ xem xét giải quyết theo thực tế từng lần đi biểu diễn.

4.2.4. Thuê phương tiện đi làm việc hàng ngày tại nơi đến công tác: thanh toán theo hoá đơn nhưng không quá 50 USD/1người/1 nước đến công tác.

4.2.5. Tiền điện thoại, telex, fax, internet: thanh toán theo hoá đơn nhưng

không quá 50 USD/1đoàn đối với các đoàn đi tham quan, khảo sát và không quá

200 USD/1 đoàn đối với các đoàn đàm phán song phương, đa phương.

4.2.6. Tiền bảo hiểm:

a. Phạm vi bảo hiểm

Căn cứ yêu cầu bắt buộc của nước mà cán bộ được cử đến công tác hoặc nhu cầu của cơ quan cử cán bộ đi công tác, Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ khoản chi phí mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức trong thời gian đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài với phạm vi bảo hiểm cơ bản sau đây:

- Chi phí y tế phát sinh trong quá trình điều trị do hậu quả của ốm đau, bệnh tật (loại trừ các bệnh có sẵn) hay tai nạn bất ngờ;

- Chi phí vận chuyển cấp cứu tại nước đang công tác;

- Chi phí hồi hương cán bộ trong trường hợp ốm đau, tai nạn khẩn cấp;

- Chi phí vận chuyển hồi hương thi hài trong trường hợp cán bộ không may

bị tử vong.

b. Mức hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước về chi phí  mua bảo hiểm

- Trường hợp đi công tác từ 3 tháng trở xuống: được hỗ trợ tối đa 30USD/người/chuyến

- Trường hợp đi công tác trên 3 tháng đến 6 tháng: được hỗ trợ tối đa 50USD/người/chuyến

Mức hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài nhiều lần trong năm tối đa không quá 100USD/người/năm.

c. Phương thức mua bảo hiểm

Cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài có thể mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm này tại Việt Nam.

d. Phương thức thanh toán

Ngân sách Nhà nước sẽ thanh toán phí bảo hiểm cho cán bộ, công chức trên cơ sở chứng từ (biên lai thu phí hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm cấp cho cán bộ, công chức) cho mỗi chuyến công tác.

 Trường hợp cán bộ, công chức mua bảo hiểm với phí bảo hiểm cao hơn mức hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước, sẽ chỉ được thanh toán tối đa bằng mức hỗ trợ,  phần chênh lệch sẽ do cán bộ, công chức tự chịu.

e. Thanh toán chi phí vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm:

Trường hợp chi phí y tế thực tế phát sinh vượt quá mức trách nhiệm trong hợp đồng bảo hiểm, cơ quan có cán bộ đi công tác tập hợp hồ sơ các khoản chi phí kèm theo chứng từ cần thiết để xem xét chi trả từng trường hợp cụ thể.

 4.2.7. Tiền lệ phí sân bay trong và ngoài nước: thanh toán theo thực tế ghi trên chứng từ thu hoặc hoá đơn thu tiền.

      4.2.8. Lệ phí visa, lệ phí cấp hộ chiếu: thanh toán theo Phiếu thu hợp pháp của cơ quan lãnh sự trong và ngoài nước.

4.2.9. Tiền lệ phí hội nghị, hội thảo: thanh toán theo hoá đơn thu tiền của cơ quan tổ chức hội nghị.

 4.2.10. Tiền chờ đợi tại sân bay: Căn cứ vào lịch bay, giờ bay được ghi trong vé để xác định thời gian chờ đợi tại sân bay do nối chuyến hoặc chuyển máy bay. Nếu phải chờ 6 giờ trở lên thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại sân bay trên cơ sở hoá đơn, chứng từ hợp lệ, nhưng mức tối đa không quá 30USD/ người /1 lần. Trên toàn tuyến bay từ Việt Nam tới nước công tác và ngược lại có bao nhiêu lần phải chờ đợi thì được thanh toán bấy nhiêu lần theo qui định này.

5. Qui định đặc biệt đối với các đoàn cấp cao:

5.1. Đoàn cấp cao là những đoàn do Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Uỷ viên Bộ chính trị, Uỷ viên trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ làm trưởng đoàn đi thăm hữu nghị chính thức, thăm không chính thức, làm việc hoặc dự hội nghị quốc tế.

5.2. Thanh toán tiền ăn và tiêu vặt hoặc tiền tiêu vặt:

5.2.1. Đối với thành viên chính thức (được ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền) được thanh toán tiền ăn hoặc tiền tiêu vặt (tùy theo chế độ đài thọ của phía mời nêu tại điểm 4.4 phần I Thông tư này) gấp 2 lần mức qui định tại phụ lục Thông tư này .     

Trường hợp được phía mời đài thọ toàn bộ các bữa ăn, thì được hưởng tiền tiêu vặt gấp 2 lần mức qui định tại mục 4.1.3 phần II Thông tư này .

5.2.2. Đối với thành viên đoàn tuỳ tùng được thanh toán tiền ăn và tiêu vặt gấp 1,5 lần mức qui định tại Phụ lục Thông tư này.

Trường hợp được phía mời đài thọ toàn bộ các bữa ăn thì được hưởng tiền tiêu vặt gấp 1,5 lần mức qui định tại mục 4.1.3 phần II Thông tư này.

5.3. Tiền puốc-boa : Mức chi là 30USD/người/1 nước, áp dụng cho các thành viên của đoàn có chức danh qui định tại mục 3.1 phần II Thông tư này.

5.4. Tiền thuê phương tiện đi làm việc hàng ngày tại nơi đến công tác, tiền điện thoại, telex, fax, internet do Trưởng đoàn quyết định.

5.5. Các khoản chi khác được thanh toán như mức thông thường qui định tại Thông tư này.      

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài và Thông tư số 108 /1999/TT-BTC ngày 4/9/1999 hưóng dẫn bổ sung một số điểm của Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài của Bộ Tài chính.

2. Các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Công ty cổ phần có thể vận dụng tiêu chuẩn định mức qui định tại Thông tư này để áp dụng cho cán bộ, viên chức được cử đi công tác nước ngoài.

 

Nơi nhận:
- VPTW Đảng;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Viện KSND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các hội, đoàn thể;
- UBND, Sở TC, Kho bạc NN các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ TP);
- Vụ Pháp chế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCĐN.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 


 

PHỤ LỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP (MỨC KHOÁN) CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

 

 

 

ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DO NSNN ĐẢM BẢO KINH PHÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kèm theo Thông tư  số 91/2005 /TT-BTC ngày  18/10/2005 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị :  Đôla Mỹ  (ký hiệu USD )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

Nhóm

TÊN NƯỚC

Tiền thuê               phòng nghỉ (USD/người/ngày)

Tiền ăn và            tiêu vặt (USD/người/ngày)

Tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu , xe (USD/1 lượt xuất và nhập cảnh/người).

 

 

 

 

 

 

 

Mức A

Mức B

Mức A

Mức B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

AIRƠLEN

70

65

65

60

90

 

 

 

 

2

1

ANH VÀ BẮC AILEN

70

65

65

60

90

 

 

 

 

3

1

ÁO

70

65

65

60

90

 

 

 

 

4

1

BỈ

70

65

65

60

90

 

 

 

 

5

1

BỒ ĐÀO NHA

70

65

65

60

90

 

 

 

 

6

1

CANAĐA

70

65

65

60

90

 

 

 

 

7

1

CHLB ĐỨC

70

65

65

60

90

 

 

 

 

8

1

ĐÀI LOAN

70

65

65

60

90

 

 

 

 

9

1

ĐAN MẠCH

70

65

65

60

90

 

 

 

 

10

1

HÀ LAN

70

65

65

60

90

 

 

 

 

11

1

HÀN QUỐC

70

65

65

60

90

 

 

 

 

12

1

ITALY

70

65

65

60

90

 

 

 

 

13

1

LUCXĂMBUA

70

65

65

60

90

 

 

 

 

14

1

MỸ

70

65

65

60

90

 

 

 

 

15

1

NAUY

70

65

65

60

90

 

 

 

 

16

1

NHẬT BẢN

70

65

65

60

90

 

 

 

 

17

1

PHẦN LAN

70

65

65

60

90

 

 

 

 

18

1

PHÁP

70

65

65

60

90

 

 

 

 

19

1

TÂY BAN NHA

70

65

65

60

90

 

 

 

 

20

1

THỤY ĐIỂN

70

65

65

60

90

 

 

 

 

21

1

THỤY SĨ

70

65

65

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2

ACHENTINA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

23

2

AI CẬP

65

60

60

55

80

 

 

 

 

24

2

ARAP XÊ ÚT

65

60

60

55

80

 

 

 

 

25

2

BALAN

65

60

60

55

80

 

 

 

 

26

2

BAREN

65

60

60

55

80

 

 

 

 

27

2

BELARUS

65

60

60

55

80

 

 

 

 

28

2

BOLIVIA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

29

2

BOSNIA AND HECXEGOVINA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

30

2

BRAXIN

65

60

60

55

80

 

 

 

 

31

2

BRU NÂY

65

60

60

55

80

 

 

 

 

32

2

BUNGARI

65

60

60

55

80

 

 

 

 

33

2

Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE)

65

60

60

55

80

 

 

 

 

34

2

CH SEC

65

60

60

55

80

 

 

 

 

35

2

CH SLOVAKIA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

36

2

CHILÊ

65

60

60

55

80

 

 

 

 

37

2

CÔ OÉT

65

60

60

55

80

 

 

 

 

38

2

CÔLÔMBIA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

39

2

CROATIA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

40

2

ESTONIA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

41

2

GIOOC ĐA NI

65

60

60

55

80

 

 

 

 

42

2

HÔNGKÔNG

65

60

60

55

80

 

 

 

 

43

2

HUNGARI

65

60

60

55

80

 

 

 

 

44

2

ISRAEL

65

60

60

55

80

 

 

 

 

45

2

LATVIA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

46

2

LI BĂNG

65

60

60

55

80

 

 

 

 

47

2

LIÊN BANG NGA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

48

2

LITHUANA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

49

2

MA CAO

65

60

60

55

80

 

 

 

 

50

2

MACEDONIA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

51

2

MALTA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

52

2

MÊ HI CÔ

65

60

60

55

80

 

 

 

 

53

2

MOLDOVIA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

54

2

NAM PHI

65

60

60

55

80

 

 

 

 

55

2

SECBIA MONGTENEGRO

65

60

60

55

80

*

 

 

 

56

2

NEW ZEALAND

65

60

60

55

80

 

 

 

 

57

2

ÔXRÂYLIA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

58

2

PANAMA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

59

2

PÊ RU

65

60

60

55

80

 

 

 

 

60

2

QUATA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

61

2

RUMANI

65

60

60

55

80

 

 

 

 

62

2

SAMOA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

63

2

SINGGAPO

65

60

60

55

80

 

 

 

 

64

2

SLOVENIA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

65

2

THỔ NHĨ KỲ

65

60

60

55

80

 

 

 

 

66

2

TRUNG QUỐC

65

60

60

55

80

 

 

 

 

67

2

UKRAINA

65

60

60

55

80

 

 

 

 

68

2

URUGUAY

65

60

60

55

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

3

 DOMINICA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

70

3

ÁC MENIA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

71

3

ẤN ĐỘ

55

50

45

40

60

 

 

 

 

72

3

AN GIÊ RI

55

50

45

40

60

 

 

 

 

73

3

ĂNG GÔ LA

55

50

45

40

60

*

 

 

 

74

3

APGANIXTĂNG

55

50

45

40

60

 

 

 

 

75

3

AZECS BAI ZAN

55

50

45

40

60

 

 

 

 

76

3

BĂNG LA DÉT

55

50

45

40

60

 

 

 

 

77

3

CAMPUCHIA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

78

3

CH DCND  TRIỀU TIÊN

55

50

45

40

60

 

 

 

 

79

3

CH GHI NÊ

55

50

45

40

60

 

 

 

 

80

3

CH YÊMEN

55

50

45

40

60

*

 

 

 

81

3

CÔNG GÔ

55

50

45

40

60

 

 

 

 

82

3

COSTARICA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

83

3

CUBA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

84

3

ĐÔNG SAHARA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

85

3

ĐÔNG TIMO

55

50

45

40

60

 

 

 

 

86

3

Ê CUA DO

55

50

45

40

60

 

 

 

 

87

3

Ê TYOPIA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

88

3

ELSALVADO

55

50

45

40

60

 

 

 

 

89

3

ERITRE

55

50

45

40

60

 

 

 

 

90

3

FIJI

55

50

45

40

60

 

 

 

 

91

3

GHANA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

92

3

GRENADA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

93

3

GRUZIA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

94

3

GUATEMALA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

95

3

HAITY

55

50

45

40

60

 

 

 

 

96

3

HÔNĐUARAT

55

50

45

40

60

 

 

 

 

97

3

I RAN

55

50

45

40

60

 

 

 

 

98

3

INĐÔNÊXIA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

99

3

JAMAICA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

100

3

KA ZẮC STAN

55

50

45

40

60

 

 

 

 

101

3

KÊNIA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

102

3

KYRGYZSTAN

55

50

45

40

60

 

 

 

 

103

3

LÀO

55

50

45

40

60

 

 

 

 

104

3

LIBI

55

50

45

40

60

 

 

 

 

105

3

MADAGASCAR

55

50

45

40

60

 

 

 

 

106

3

MALAYSIA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

107

3

MALI

55

50

45

40

60

 

 

 

 

108

3

MARITUS

55

50

45

40

60

 

 

 

 

109

3

MARỐC

55

50

45

40

60

 

 

 

 

110

3

MÔNGCỔ

55

50

45

40

60

 

 

 

 

111

3

MYANMAR

55

50

45

40

60

 

 

 

 

112

3

NEPAL

55

50

45

40

60

 

 

 

 

113

3

NICARAGOA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

114

3

PAKITXTAN

55

50

45

40

60

 

 

 

 

115

3

PHILIPIN

55

50

45

40

60

 

 

 

 

116

3

SHIP

55

50

45

40

60

 

 

 

 

117

3

SRILANCA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

118

3

TAJIKISTAN

55

50

45

40

60

 

 

 

 

119

3

TANZANIA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

120

3

THÁI LAN

55

50

45

40

60

 

 

 

 

121

3

TURKMENSTAN

55

50

45

40

60

 

 

 

 

122

3

UZBEKISTAN

55

50

45

40

60

 

 

 

 

123

3

VENEZUELA

55

50

45

40

60

 

 

 

 

124

3

XÔ MA LI

55

50

45

40

60

 

 

 

 

125

3

XY RI

55

50

45

40

60

 

 

 

 

126

3

Các nước khác không thuộc các nhóm trên

55

50

45

40

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------------

No.: 91/2005/TT-BTC

Hanoi, October 18, 2005

 

CIRCULAR

STIPULATING THE REGIME OF WORKING-TRIP ALLOWANCES FOR STATE OFFICIALS AND EMPLOYEES WHO TRAVEL ABROAD ON SHORT WORKING MISSIONS FUNDED BY THE STATE BUDGET

Pursuant to the Decree No.60/2003/ND-CP dated 6/6/2003 of the Government detailing the implementation and guiding the implementation of the 2002 Law on State Budget;
Pursuant to the Decree No.77/2003/ND-CP dated 1/7/2003 of the Govenment defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
The Ministry of Finance stipulating the regime of working-trip allowances for state officials and employees who travel abroad on short working missions funded by the State Budget as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Subject of application: This Circular applies to officials and employees to be of business administrative agencies, units, Party, Unions, armed forces (hereinafter referred to as agencies, units for short) who are appointed to travel abroad on short working missions funded by the State Budget. Time for travelling abroad on short working missions not exceeding 180 days for a working-trip.

2. Other than the level of working-trip allowances prescribed in this Circular, agencies, units appointing personnel for working missions and agencies or units in the country where the working travelers come to work are not allowed to use the state budget to cover any additional expenses under any forms for the working travelers.

3. Conditions for payment of working-trip allowances:

- Having sufficient spending sources in the annual budget estimates of the unit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Having valid vouchers for payment.

- The following cases are not allowed for payment of working-trip allowances:

+ Duration of treatment in hospital.

+ The private working days during working-trips.

4. Working-trip allowances are frees that the State ensures people who travel abroad on working missions to spend during the working time. The fund includes:

4.1. The direct payments to people who travel abroad on working missions:

The fares for transportation, including airfare, train ticket, vehicle from Vietnam to the country where the travelers come to work (working country) and vice versa (including airfare, train, vehicles to travel in the inner land of the working country); Rental for vehicles from the airport to the accommodation and vice versa when entering into and exiting the working country (calculating for a time of entering and exiting the working country upon the defined rate specified in the Annex of this Circular); Rental for accommodation at the place coming to work, money for food and pocket in the place coming to work; pocket money in place coming to work; domestic and abroad airport charges, visa fees, passport fees; fees for conferences and seminars; insurance money; waiting money at the airport; tips.

4.2. Payments for the whole delegation:

- Rental for vehicles to go to the work every day; money for telephone, telex, fax, internet; baggage charges, materials being carried for the working mission;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3. Lump-sum payment.

In case of travelling abroad on short working missions held by organizations or enterprises of Vietnam or foreign countries that officers who are appointed to work must make lump-sum payment (including air fares, food, rooms. .), the expenses are paid only when the total maximum lump-sum expenses equal to the standard norm stipulated in this Circular.

4.4. Payment for expenses in case of foreign side funding a part, the State Budget funding a part.

 4.4.1. Based on the decision of the competent agencies and papers of the inviting side stating clearly that they pay for officials, employees only some expenses, the remaining expenses which are not covered by the inviting side, then the officials, employees shall be funded by the State Budget as prescribed in item 4.1, 4.2, Part II of this Circular.

4.4.2. Based on the invitation letter of the foreign side on financial expenses of the working trip, if the foreign side pays the full expenses for food, accommodation but not giving pocket money, then the competent levels issue the decision to give pocket money to the working travelers.

4.4.3. All cases that the inviting side ensures the full costs for the trip, the working travelers are entitled to enjoy upon the sponsor level of the foreign side. The State Budget does not grant extra difference if the inviting side sponsors lower than the defined level and vice versa it is not be collected the difference to remit into the State budget if the inviting side pays more than the defined level stipulated in this Circular.

5. Time to enjoy working-trip allowances includes:

- Actual working time according to the decision to appoint to travel abroard on working trip of the competent level.

 Where the actual time for working abroad is less than the time stated in the decision, it is only made payment for actual working time, or where the actual working time is more than the time stated in the decision, it is only made payment for the extended periods when having additional decisions of the competent levels.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Waiting time: means the time out of the working time, due to the objective reasons that working travellers must come sooner or stay abroad, a maximum of not exceeding six days. In this case, officers who were sent to work abroad are entitled to enjoy 100% of defined level of the working trip allowances specified in the Annex of this circular.

6. Type of foreign currency, applicable exchange rate: type of foreign currency applicable to the determinstion of norms, the spending level, advance payment and settlement is U.S. dollars (USD).

Where the actual spending in foreign currencies other than U.S. dollars will be converted on the basis of the total spending calculated in U.S. dollar. Conversion exchange rate between the U.S. Dollar (USD) and other currencies is based on lawful vouchers from currency exchange of the working country. If there is no conversion exchange rate vouchers, it is applied conversion exchange rate into U.S. dollars at the exchange rate of monthly cost-accounting provided by the Ministry of Finance.

7. Advance payment dossier for the delegations to travel abroard on short working missions includes:

- Expenditure estimation of the annual state budget of the units that has been notified, with detailed spending item (sent once at the beginning of the year).

- Decision to send the delegation for travelling abroard on working missions of the competent level.

- Estimation of advand payment for the delegation to travel abroard on working missions (according to current regulations of the Ministry of Finance).

- Working schedule.

- Written notification of airfare together with records of airline bookings.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Within 15 days after returning home, the unit which sent officials to travel abroad on working missions must submit statements on the settlement of the delegation together with full documentation to the State Treasury where transactions or financial institutions allocate funds to be settled.

All expenditures which are not stipulated in this Circular are not settled.

9. Heads of agencies, units must consider and examine when sending officials to travel abroad on working missions to ensure savings and efficiency within the budget estimation spending for the annual overseas short working trip of the agencies, units notified by the competent levels.

II. SPECIFIC PROVISIONS

1. Provisions on standards of airfair, train, vehicles.

1.1. Airfare:

1.1.1. Special class (First class): For the leaders as provided in item 3.1.1 of Part II of this Circular.

1.1.2. Business class (Business class or C class): For the leaders as provided in item 3.1.2 and 3.1.3 Part II of this Circular.

1.1.3. Regular class (Economic class or Y class): For the titles as officials, employees as provided in item 3.2, Part II of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.1. First class tickets (sitting or lying): For the officials, employees as provided in item 3.1 Part II of this Circular.

1.2.2. Regular class tickets (sitting or lying): For the officials, employees as provided in item 3.2 Part II of this Circular.

2. Regulations on the purchase of airfare:

The airfare purchase for the delegations who travel abroad on short working trips from Vietnam funded by the State budget are made under the form of comparative quotations (with at least two quotations attached to booking records) of the airlines operating lawfully in Vietnam, in which there is at least one Vietnamese airline and meeting the following requirements:

-  Direct flying route, in line with the working schedule.

- Total expenses for the fare (including taxes and surcharges), travel money, lowest waiting money at the airport.

In case of any changes to flight route in overseas due to working demands, the chief of delegation shall decide on the fare purchase.

3. Provisions on spending standards:

Some expenditures for working allowance are divided into two following standards:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.1. Party General Secretary and State President, Vice State President, National Assembly Chairman, Vice Chairman of the National Assembly, the Prime Minister, Deputy Prime Minister, Members of Politburo.

3.1.2. Officials are enjoyed leading positions payroll of the State, issued together with the Resolution No.730/NQ-UBTVQH dated 30/09/2004 of the National Assembly Standing Committee; or Officials are enjoyed leading positions payroll of Party, Front and the central associations, issued together with the Decision No.128-QD-TW dated 14/12/2004 of the Central Secretariat with wage coefficient from 9.7 or more.

3.1.3. Leaders are enjoyed the payroll upon the Resolution No.730/NQ-UBTVQH dated 30/09/2004 of the Standing Committee of National Assembly; the officials are enjoyed allowances for leading positions, issued together with the Decision No.128-QD-TW dated 14/12/2004 of the Party Central Secretariat or the Decree No.204/2004/ND-CP dated 14/12/2004 of the Government with allowances coefficient for leading positions from 1.3 or more.

When the State changes the wage coefficient, levels, based on the wage classification guidelines to re-determine suitably.

3.2. Standard B: to pay to officials, employees not being of point 3.1 above.

4. Provisions on payment of working allowances.

4.1. In case of payment at defined level:

The below expenditures are paid upon the defined level, it is not required to present invoices and vouchers when settling.

4.1.1. Rental for accommodation, meals and pocket money is determined according to the group of working countries specified in the Annex of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The defined level for rooms rental, meals and pocket money specified in the Annex of this Circular shall be paid 100% for the working period up to 30 days. For the working period from 31st day to the 180th day, working travelers are entitled to enjoy 2/3 of the defined level.

4.1.2. Rental for vehicles from airport to the stay and vice versa when entering into, exiting the working country at the defined level specified in the Annex of this Circular shall be paid only for the case the inviting side does not pay for vehicles.

4.1.3. Pocket money: applied only for the case set forth in point 4.4.2 part I of this Circular.

- Standard A: 20,00 USD/person/day applied for officials, employees with the leading positions stipulated in item 3.1 part II of this Circular.

- Standard B: 15,00 USD/person/day applied for officials, employees with the positions stipulated in item 3.2 part II of this Circular.

4.2. In case of payment at actuality:

 For the payments at actuality, it is required to present sufficiently valid invoices, vouchers when settling.

4.2.1. Rooms rental:

a. For leaders specified in item 3.1.1 of Part II of this Circular, they are entitled to hire one polite, safe room for one person (with a separate bedroom, reception room).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. For officials, employees with the positions specified in item 3.2 Part II of this Circular: they are entitled to hire one medium double room per two persons. In case person who travels to work alone or the delegation with an odd opposite sex person who must rent a private room, it is paid for one medium single room per one person. 

4.2.2. Airfare: payment is made by invoice enclosed airfare stub. Rental for other means of transport: the payment is made by invoice, lawful paying vouchers to together with ticket stubs (if any).

4.2.3. Freight of baggage, materials carrying for the delegations: payment is made by invoice of the airline, not exceeding $ 100/1 delegation. Seperately,  cultural and art troupes will be considered to resolve by the fact of each time to travel for performance.

4.2.4. Rental for vehicles to work every day: payment is made by invoice, but not more than 50 USD/1person/1 working country.

4.2.5. Money for telephone, telex, fax, internet: payment is made by invoice, but not more than 50 USD/1 delegation for the delegation to travel for visit, survey and not more than 200 USD/1 delegation for the delegation of bilateral and multilateral negotiation.

4.2.6. Insurance money:

a. Scope of insurance

Based on the mandatory requirements of the country where officers were sent to work or the needs of agencies that sent officials to work, the state budget will support the expenses to buy insurance of health care to officials, employees during abroad short working trips with the following basic insurance scope:

- Medical expenses incurred during treatment as a result of sickness, disease (excluding the available disease) or misadventure;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- costs for repatriation in case of sickness, emergency accident;

- Transportation costs for corpse repatriation in case the officials were dead.

b. Support level of the State budget on insurance cost

- In case of traveling to work for 3 months or less: Maximum supported level is 30USD/person/a working trip.

- In case of traveling to work more than 3 months to 6 months: Maximum supported level is 50USD/person/ a working trip.

The support level of the State budget to the officials who travel abroad on short working mission many times in a year shall be not in excess of 100USD/person/year.

c. Method of purchasing insurance

The officials, employees who travel abroad on short working mission may purchase insurance at the insurers that are allowed to supplied such insurance services in Vietnam.

d. Mode of payment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Where officials, employees purchase insurance with premiums higher than the support level of the State budget, the officials, employees will only be paid a maximum level equal to the support level, the difference will be born by such officials, employees.

e. Payments in excess of insurance liability:

Where the actual medical expenses incurred in excess of liability level on the insurance contracts, agencies that sent officials to work collect dossier of expenses together with necessary documents for consideration to pay to each specific case.

4.2.7. Domestic and overseas airport fees: payment is made upon the actuality indicated on the receipts.

4.2.8. Visa fees, passport fees: payment is made upon legitimate receipts of the domestic and overseas consular offices.

4.2.9. Conference, seminar fees: payment is made upon the receipt of the conference holding agencies.

4.2.10. Waiting money at the airport: Based on the flight schedules, flight hours recorded in the airfare to determine the waiting time at the airport due to change aircraft. If the waiting time is 6 hours or more, the working travelers shall be paid rooms rental at the airport on the basis of valid invoices and vouchers, but the maximum level is not in excess of $ 30/person/one time. On the route from Vietnam to the working country and vice versa, if the working travelers have to wait many times, they shall be made payment for those waiting times under this provision.

5. Special provisions for high level delegations:

5.1. High-level delegations are the delegations being led by Party General Secretary and State President, Vice State President, National Assembly Chairman, Vice Chairman of the National Assembly, the Prime Minister, Deputy Prime Minister, Politburo Members, central members of the Communist Party of Vietnam, Secretary, Ministries, Heads of ministerial-level agencies to visit officially, unofficially, to work or to attend international conferences.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.1. For official members (recorded in the decision of the competent level), they shall be paid meals or pocket money (depending on the sponsor regime of the inviting side referred to in point 4.4 of Part I of this Circular) twofold the level specified in the Annex of this Circular.     

In case the official members are paid all meals by the inviting side, they shall be enjoyed pocket money twofold the level specified in item 4.1.3 Part II of this Circular.

5.2.2. For members of entourage delegation, they shall be paid meals and pocket money 1.5 times the level specified in the Annex of this Circular.

In case they are paid all meals by the inviting side, they shall be enjoyed pocket money 1.5 times the level specified in item 4.1.3 Part II of this Circular.

5.3. Tips: expense levels are 30USD/person/1 country, applying to members of the delegation with titles specified in item 3.1 Part II of this Circular.

5.4. Rental for vehicles to go to the work every day, money for using telephone, telex, fax, internet shall be decided by chief of delegation.

5.5. Other expenses shall be paid as normal level specified in this Circular. 

III. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

1. This circular takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette; replaces the Circular No.45/1999/TT-BTC dated 4/5/1999 stipulating the regime of working-trip allowances for State officials and employees who travel abroad on short working missions and the Circular No.108/1999/TT-BTC dated 4/9/1999 providing additional guidance on a number of points of the Circular 45/1999/TT-BTC dated 4/5/1999 stipulating the on working-trip allowances regime for State officials and employees who travel abroad on short working missions of the Ministry of Finance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER

Le Thi Bang Tam

 

ANNEX

WORKING TRIP ALLOWANCES NORMS (DEFINED RATE) FOR OFFICIALS, EMPLOYEES WHO TRAVEL ABROAD ON SHORT WORKING MISSIONS FUNED BY THE STATE BUDGET
(Together with the Circular No.91/2005 /TT-BTC dated 18/10/2005 of the Ministry of Finance) )

 

No.

Group  

COUNTRIES’ NAMES 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Money for meals and pocket       (USD/ person/day)

Vehicle, transportation rental from airport, train station (USD/1 respective entry and exist /person).

Level A

Level B

Level A

Level B

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

1

IRLAND

70

65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

90

2

1

UK AND NORTHERN IRELAND

70

65

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

1

AUSTRIA

70

65

65

60

90

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BELGIUM

70

65

65

60

90

5

1

PORTUGAL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65

65

60

90

6

1

CANADA

70

65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

90

7

1

GERMANY

70

65

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

1

TAIWAN

70

65

65

60

90

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DENMARK

70

65

65

60

90

10

1

NEITHERLAND

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65

65

60

90

11

1

SOUTH KOREA

70

65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

90

12

1

ITALY

70

65

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

1

LUXEMBOURG

70

65

65

60

90

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

USA

70

65

65

60

90

15

1

NORWAY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65

65

60

90

16

1

JAPAN

70

65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

90

17

1

FINLAND

70

65

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18

1

FRANCE

70

65

65

60

90

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SPAIN

70

65

65

60

90

20

1

SWEDEN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65

65

60

90

21

1

SWISS

70

65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

90

22

2

AGENTINA

65

60

60

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23

2

EGYPT

65

60

60

55

80

24

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ARAB SAUDI

65

60

60

55

80

25

2

POLAND

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

60

55

80

26

2

BAREN

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

80

27

2

BELARUS

65

60

60

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

28

2

BOLIVIA

65

60

60

55

80

29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BOSNIA AND HECXEGOVINA

65

60

60

55

80

30

2

BRAXIN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

60

55

80

31

2

BRUNEI

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

80

32

2

BUNGARI

65

60

60

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33

2

UNIFIED ARAB EMIRATES  (UAE)

65

60

60

55

80

34

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

REPUBLIC OF CZECH

65

60

60

55

80

35

2

REPUBLIC OF SLOVAKIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

60

55

80

36

2

CHILE

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

80

37

2

KUWAIT

65

60

60

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

38

2

COLOMBIA

65

60

60

55

80

39

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CROATIA

65

60

60

55

80

40

2

ESTONIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

60

55

80

41

2

JORDAN

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

80

42

2

HONGKONG

65

60

60

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

43

2

HUNGARI

65

60

60

55

80

44

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISRAEL

65

60

60

55

80

45

2

LATVIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

60

55

80

46

2

LIBANON

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

80

47

2

RUSSIAN FEDERATION

65

60

60

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

48

2

LITHUANA

65

60

60

55

80

49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MACAU

65

60

60

55

80

50

2

MACEDONIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

60

55

80

51

2

MALTA

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

80

52

2

MEXICO

65

60

60

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

53

2

MOLDOVIA

65

60

60

55

80

54

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOUTH AFRICA

65

60

60

55

80

55

2

SECBIA MONGTENEGRO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

60

55

80

56

2

NEWZEALAND

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

80

57

2

AUSTRALIA

65

60

60

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

58

2

PANAMA

65

60

60

55

80

59

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PERU

65

60

60

55

80

60

2

QUATA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

60

55

80

61

2

RUMANI

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

80

62

2

SAMOA

65

60

60

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

63

2

SINGGAPORE

65

60

60

55

80

64

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SLOVENIA

65

60

60

55

80

65

2

TURKEY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

60

55

80

66

2

CHINA

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

80

67

2

UKRAINA

65

60

60

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

68

2

URUGUAY

65

60

60

55

80

69

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 DOMINICA

55

50

45

40

60

70

3

ACMENIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

71

3

INDIA

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

72

3

ANGIERI

55

50

45

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

73

3

ANGOLA

55

50

45

40

60

74

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APGHANISTAN

55

50

45

40

60

75

3

AZECBAIZAN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

76

3

BANGLADESH

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

77

3

CAMBODIA

55

50

45

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

78

3

NORTH KOREA

55

50

45

40

60

79

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

REPUBLIC OF GUINEA

55

50

45

40

60

80

3

REPUBLIC OF YEMEN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

81

3

CONGO

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

82

3

COSTARICA

55

50

45

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

83

3

CUBA

55

50

45

40

60

84

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EAST SAHARA

55

50

45

40

60

85

3

EAST TIMO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

86

3

ECUADOR

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

87

3

ETIOPIA

55

50

45

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

88

3

ELSALVADO

55

50

45

40

60

89

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ERITRE

55

50

45

40

60

90

3

FIJI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

91

3

GHANA

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

92

3

GRENADA

55

50

45

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

93

3

GRUZIA

55

50

45

40

60

94

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GUATEMALA

55

50

45

40

60

95

3

HAITY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

96

3

HONDUARAT

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

97

3

IRAN

55

50

45

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

98

3

INDONESIA

55

50

45

40

60

99

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

JAMAICA

55

50

45

40

60

100

3

KAZACSTAN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

101

3

KENIA

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

102

3

KYRGYZSTAN

55

50

45

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

103

3

LAO

55

50

45

40

60

104

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LIBI

55

50

45

40

60

105

3

MADAGASCAR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

106

3

MALAYSIA

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

107

3

MALI

55

50

45

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

108

3

MARITUS

55

50

45

40

60

109

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MAROC

55

50

45

40

60

110

3

MONGO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

111

3

MYANMAR

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

112

3

NEPAL

55

50

45

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

113

3

NICARAGOA

55

50

45

40

60

114

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PAKITXTAN

55

50

45

40

60

115

3

PHILIPIN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

116

3

SHIP

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

117

3

SRILANCA

55

50

45

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

118

3

TAJIKISTAN

55

50

45

40

60

119

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TANZANIA

55

50

45

40

60

120

3

THAILAN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

121

3

TURKMENSTAN

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

122

3

UZBEKISTAN

55

50

45

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

123

3

VENEZUELA

55

50

45

40

60

124

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOMALI

55

50

45

40

60

125

3

SYRIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

45

40

60

126

3

Other countries not belonging to the above group

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

60

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.395

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!