Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 40-BT-1982 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 16-HĐBT-1982 về việc tinh giảm biên chế hành chính do Bộ trưởng Tổng thư ký ban hành

Số hiệu: 40-BT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ trưởng Tổng thư ký Người ký: Đặng Thi
Ngày ban hành: 22/04/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TRƯỞNG TỔNG THƯ KÝ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40-BT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1982

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 40-BT NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1982 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 16-HĐBT NGÀY 18-2-1982 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC TINH GIẢN BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH

Để tạo điều kiện cho các ngành, các cấp thực hiện Nghị quyết số 16-HĐBT được thuận lợi, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các ngành, các cấp thi hành một số điểm như sau:

1. Sau khi phân định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy Nhà nước, đối với số cán bộ, nhân viên trong biên chế hành chính dôi ra, các ngành, các cấp phải giải quyết theo phương hướng và chính sách chế độ đã quy định trong Nghị quyết số 16-HĐBT. Trong trường hợp đặc biệt sắp xếp những người dôi ra cần có thêm thời gian để nghiên cứu, và tạo điều kiện cho đương sự có phương hướng ổn định công tác và sinh hoạt thì được tiếp tục trả lương trong quý II năm 1982, nhưng phải tách ra khỏi quỹ lương định mức và lập thành danh sách và quỹ lương đặc biệt do ngân sách đài thọ riêng. Bộ Tài chính cần kịp thời ra thông tư hướng dẫn về việc tiếp tục trả lương cho những người thuộc diện dôi ra trong thời gian chưa sắp xếp được và báo cáo số người và số kinh phí nói trên lên chủ tịch Hội đồng bộ trưởng sau khi thực hiện.

2. Đối với biên chế bộ máy hành chính sự nghiệp ở các tỉnh, thành phố, do tình hình đặc điểm, nhiệm vụ từng địa phương có khác nhau nên Hội đồng Bộ trưởng chỉ giao chỉ tiêu tổng số biên chế cho các tỉnh, thành phố, đối với biên chế hành chính của các sở, ty nhiều hay ít là thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương quyết định, tuỳ theo yêu cầu và khối lượng công việc của từng sở, ty; các Bộ nếu có hướng dẫn biên chế sở, ty thuộc ngành mình chỉ là giúp địa phương tham khảo.

3. Do đặc điểm của các tỉnh miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước có nhiều điều khác các tỉnh miền Bắc, Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền Nam có đề nghị đối với số người về hưu nghỉ việc vì mất sức lao động được tính cả thời gian tham gia công tác ở xã (bám trụ). Về việc này, Bộ Lao động cần nghiên cứu xây dựng chính sách cụ thể trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành trong tháng 5 năm 1982.

4. Đối với số học sinh tốt nghiệp ra trường chưa được phân phối, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp cần nghiên cứu ngay chế độ quản lý, sử dụng để sớm trình Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng quyết định. Trong khi chờ đợi chưa nêu ra quyết định phân phối ngay về địa phương như năm vừa qua, làm địa phương bị động.

5. Ban tổ chức của Chính phủ cùng với các Bộ, các địa phương nghiên cứu xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý hành chính Nhà nước của Giám đốc các sở và Trưởng ty trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học v.v... và các quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của các bộ máy giúp việc Bộ trưởng và chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố để trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét ban hành trong quý II năm 1982.

 

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 40-BT-1982 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 16-HĐBT-1982 về việc tinh giảm biên chế hành chính do Bộ trưởng Tổng thư ký ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.144
DMCA.com Protection Status

IP: 54.166.203.17