Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 39-TL-TT-1964 bổ sung Thông tư 18-TL-TT-1964 về chế độ nghỉ hàng năm 12 ngày cho công nhân làm những nghề có hại đến sức khỏe trong ngành Thủy lợi do Bộ Thủy lợi ban hành

Số hiệu: 39-TL-TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ lợi Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 21/12/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ LỢI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39-TL-TT

 Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1964 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 18-TL-TT NGÀY 25-6-1964 VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ HÀNG NĂM 12 NGÀY CHO CÔNG NHÂN LÀM NHỮNG NGHỀ CÓ HẠI ĐẾN SỨC KHỎE TRONG NGÀNH THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI

Kính gửi:

- Viện thiết kế,
- Viện nghiên cứu
- Công ty xây lắp,
- Nhà máy cơ khí và các ty thủy lợi

Căn cứ tinh thần thông tư số 33-TL-TT ngày 1-11-1963 của Bộ hướng dẫn thi hành chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân làm những nghề có hại đến sức khỏe trong ngành thủy lợi và thông tư bổ sung số 36-TL-TT ngày 30-11-1964 về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật;
Căn cứ tinh thần công văn số 717-LT-BH ngày 18-5-1964 của Bộ Lao động hướng dẫn tạm thời việc áp dụng chế độ nghỉ hàng năm 12 ngày đối với công nhân làm những nghề đã được xét duyệt bồi dưỡng bằng hiện vật;
Xét điều kiện làm việc của công nhân, viên chức ngành thủy lợi và sau khi đã thống nhất ý kiến với Bộ Lao động;
Bổ sung thêm (tiếp theo thông tư số 18-TL-TT ngày 25-6-1964) một số chức danh nghề nghiệp đã được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật nay được nghỉ hàng năm 12 ngày như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

a) Loại được hưởng bồi dưỡng mỗi ngày bằng 0đ45 thường xuyên (số ngày lao động được bồi dưỡng bằng 50% tổng số ngày công lao động trong năm hoặc bằng 6 tháng trở lên), thêm:

- Công nhân rèn búa ván loại 600kg.

b) Loại được hưởng bồi dưỡng mỗi ngày bằng 0đ30 thường xuyên (số ngày lao động được bồi dưỡng bằng 75% tổng số ngày lao động trong năm hoặc bằng 9 tháng trở lên), thêm:

- Công nhân sản xuất giấy Ozalid (chỉ áp dụng cho công nhân đứng nấu thuốc và quét thuốc lên giấy);

- Công nhân sản xuất giấy;

- Công nhân hàn đắp gang vào lưỡi “ben” máy ủi đất;

- Công nhân hàn điện trong ống khói, xi-téc (citerne), hàn điện ở những nơi không thoáng khí như trong ván cốp-pha, dưới móng sâu,…;

- Công nhân cạo gỉ trong ống khói, xi-téc, thùng kín;

- Công nhân sơn trong ống khói, xi-téc, thùng kín;

- Công nhân chạy máy tàu hút bùn.

II. NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

Thi hành như điểm 2 trong thông tư 18-TL-TT ngày 25-6-1964. Khi xét giải quyết cho các đối tượng được nghỉ hàng năm 12 ngày phải căn cứ vào thời gian làm việc của đối tượng ấy qua một năm đảm bảo tiêu chuẩn bồi dưỡng thường xuyên như đã quy định cho hai loại a và b ghi ở mục I trên đây.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Các đơn vị phổ biến sâu rộng thông tư bổ sung này cho tất cả cán bộ, công nhân thông suốt và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong khi thi hành còn có vấn đề gì mắc mứu, các đơn vị kịp thời phản ảnh để Bộ tiếp tục nghiên cứu và giải quyết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI
THỨ TRƯỞNG
 
 


Trần Quý Kiên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 39-TL-TT-1964 bổ sung Thông tư 18-TL-TT-1964 về chế độ nghỉ hàng năm 12 ngày cho công nhân làm những nghề có hại đến sức khỏe trong ngành Thủy lợi do Bộ Thủy lợi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234