Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 31/LĐTBXH-TT năm 1993 bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 31/LĐTBXH-TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Đình Hoan
Ngày ban hành: 09/12/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/LĐTBXH-TT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1993

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 31/LĐTBXH-TT NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 1993 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

Căn cứ Điều 4, Quyết định số 574/TTg ngày 25 tháng 11 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung một số chế độ đối với công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội, sau khi thống nhất ý kiến với Ban tổ chức - Cán bổ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

I. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐIỀU HÀNH THAY CẤP TRƯỞNG

Đối với một số tổ chức theo quy định của Nhà nước cấp trưởng được bổ nhiệm nhưng không chuyên trách, không trực tiếp điều hành và không hưởng phụ cấp cấp trưởng quy định tại đơn vị, thực tế do cấp phó thường trực hoặc cấp phó thứ nhất điều hành và chịu trách nhiệm chính thì cấp phó được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng theo quy định.

Khi đồng thời giữ nhiều chức vụ lãnh đạo thì chỉ hưởng một số mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cao nhất (quy định tại Thông tư số 11/LB-TT ngày 2-6-1993 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ - Tài chính).

II. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Ở TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Trưởng ban, phó trưởng ban quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo như giám đốc Sở, Phó giám đốc Sở.

2. Trưởng phòng, phó trưởng phòng. Đội trưởng, đội phó của Ban quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo như trưởng, phó phòng của Sở.

3. Đội trưởng, đội phó đội kiểm tra thị trường thuộc các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo như trưởng, phó phòng của quận, huyện, thị xã. Các quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-1993. Quy định trước đây trái với quy định của Thông tư này đều bãi bỏ. Các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc xét duyệt phương án tiền lương căn cứ vào Thông tư này để điều chỉnh và báo cáo về Liên Bộ để bổ sung quỹ tiền lương tăng thêm của năm 1993.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

 

Trần Đình Hoan

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 31/LĐTBXH-TT năm 1993 bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.687
DMCA.com Protection Status