Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 132-TTg-1973 quy định chế độ động viên và tổ chức những cán bộ có trình độ ngoại ngữ đang công tác ở các ngành tham gia dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 132-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 31/05/1973 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 1973 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỘNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC NHỮNG CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐANG CÔNG TÁC Ở CÁC NGÀNH THAM GIA DẠY NGOẠI NGỮ Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG.

Ngày 7 tháng 9 năm 1972, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 251-TTg về việc cải tiến và tăng cường công tác dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông. Quyết định này có đặt vấn đề động viên và tổ chức những cán bộ có trình độ thích đáng về ngoại ngữ hiện đang công tác ở các ngành tham gia giảng dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông. Nay Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể chế độ về vấn đề này như sau:

1. Cán bộ đang công tác ở các ngành, nếu có đủ trình độ về một trong các thứ tiếng: Nga, Anh, Trung, Pháp, có nghĩa vụ trực tiếp góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ bằng cách tham gia dạy một số giờ ngoại ngữ ở các trường phổ thông từ cấp II trở lên.

2. Thủ tướng các ngành, các cấp có trách nhiệm tạo thuận lợi để những cán bộ có đủ trình độ ngoại ngữ của cơ quan mình vừa bảo đảm công tác tốt, vừa có thể tham gia giảng dạy đều đặn và có kết quả ở các trường phổ thông.

3. Cán bộ các ngành tham gia dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông phải được thủ trưởng cơ quan (hoặc đơn vị) trực tiếp quản lý cho phép, phải là những người có tư cách đạo đức tốt, có trình độ ngoại ngữ tương đương với những người đã học qua năm thứ 3 Trường đại học sư phạm ngoại ngữ để dạy ở các lớp phổ thông cấp II hoặc tương đương với những người đã tốt nghiệp đại học sư phạm ngoại ngữ để dạy ở các lớp phổ thông cấp III. Những cán bộ này cần được kiểm tra trình độ và bồi dưỡng nghiệp vụ dạy học trước khi tham gia giảng dạy.

4. Mỗi tuần lễ trong năm học, cán bộ các ngành tham gia dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông được phép dùng giờ làm việc hai buổi (tính là một ngày) để đến trường phổ thông dạy theo những quy định cụ thể của ngành giáo dục. Ngành giáo dục cần sắp xếp hợp lý và ổn định giờ dạy ngoại ngữ trong tuần để tránh trở ngại cho công tác của cán bộ và cơ quan có cán bộ tham gia dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông.

Việc soạn bài, chấm bài, nghiên cứu tài liệu hướng dẫn giảng dạy, tự học tập bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn... của cán bộ tham gia dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông đều phải tiến hành vào ngoài giờ làm việc ở cơ quan.

5. Cán bộ các ngành tham gia dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy chế giảng dạy của ngành giáo dục. Ngành giáo dục cần xét và khen thưởng thích đáng những cán bộ đạt nhiều thành tích trong giảng dạy đồng thời cũng cần xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm kỷ luật giảng dạy.

6. Cán bộ các ngành tham gia giảng dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông được hưởng các chế độ sau đây:

a. Trước khi bắt đầu tham gia giảng dạy, được nghỉ làm việc ở cơ quan 6 ngày để dự một lớp bồi dưỡng ngắn hạn về mục đích, nội dung và phương pháp dạy và học ngoại ngữ. Hàng năm, được phép dùng giờ làm việc từ 3 đến 5 ngày để đi dự lớp bồi dưỡng tập trung về nghiệp vụ của ngành giáo dục tổ chức.

b. Được ngành giáo dục cho mượn những tài liệu giảng dạy như sách giáo khoa, sách hướng dẫn dạy và học ngoại ngữ và hàng tháng, được cấp văn phòng phẩm như những giáo viên ngoại ngữ khác, trong thời gian làm nhiệm vụ dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông.

c. Được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có) trong những ngày đi bồi dưỡng nghiệp vụ đã quy định và trong những ngày lên lớp giảng dạy.

d. Được trả thêm một khoản thù lao với giá biểu 1đ00/giờ đối với cấp II và 1đ20/giờ đối với cấp III tính trên cơ sở chương trình dạy và số giờ thực dạy trên lớp.

đ. Được hưởng chế độ công tác phí theo quy định hiện hành, khi đi dạy học.

7. Tất cả các khoản chi phí cho việc sử dụng cán bộ của các ngành tham gia giảng dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông sẽ do kinh phí của ngành giáo dục đài thọ. Cách trả lương và trả tiền thù lao cho cán bộ các ngành tham gia giảng dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông sẽ do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dụ thống nhất quy định.

8. Bộ Giáo dục có trách nhiệm hướng dẫn về tiêu chuẩn xét chọn cán bộ giảng dạy ngoại ngữ, về tổ chức đăng ký, thu nhận và bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ, về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, về khen thưởng, kỷ luật và các vấn đề liên quan khác. Các Bộ Tài chính, Lao động và Giáo dục, có trách nhiệm hướng dẫn thi hành việc trả lương và trả thù lao, quản lý và sử dụng cán bộ, quản lý và sử dụng thời gian giảng dạy và công tác của cán bộ và các vấn đề có liên quan khác.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 
 

Lê Thanh Nghị

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 132-TTg-1973 quy định chế độ động viên và tổ chức những cán bộ có trình độ ngoại ngữ đang công tác ở các ngành tham gia dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.942
DMCA.com Protection Status