Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 11-UB/TT-1980 hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp trách nhiệm của Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước do Ủy ban bảo vệ và trẻ em ban hành.

Số hiệu: 11-UB/TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em Người ký: Đinh Thị Cẩn
Ngày ban hành: 01/09/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN BẢO VỆ BÀ MẸ TRẺ EM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-UB/TT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1980

 

THÔNG TƯ

CỦA UỶ BAN BẢO VỆ BÀ MẸ VÀ TRẺ EM TRUNG ƯƠNG SỐ 11 - UB/TT NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 1980 QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CHỦ NHIỆM VÀ PHÓ CHỦ NHIỆM NHÀ TRẺ THUỘC KHU VỰC NHÀ NƯỚC

Căn cứ chỉ thị số 65 - CT/TU ngày 8 tháng 2 năm 1979 của Ban bí thư trung ương Đảng về công tác nuôi dạy trẻ và quyết định số 304-CP ngày 29 tháng 8 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức bộ máy và biên chế nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước, sau khi trao đổi và được sự thoả thuận của Bộ Lao động tại công văn số 1017 - LĐ/TL ngày 12 tháng 8 năm 1980, Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em trung ương ra thông tư này quy định và hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp trách nhiệm cho chủ nhiệm và phó chủ nhiệm nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước. Việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm này là phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động, động viên, khuyến khích đội ngũ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm nhà trẻ yên tâm công tác, đi sâu vào nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp nuôi dạy trẻ.

1. Nguyên tắc định mức phụ cấp.

Việc định mức phụ cấp trách nhiệm cho chủ nhiệm và phó chủ nhiệm nhà trẻ dựa trên nguyên tắc sau đây:

a. Căn cứ vào quy mô và số lượng trẻ gửi vào nhà trẻ;

b. Căn cứ vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chất phức tạp, phạm vi trách nhiệm.

2. Mức phụ cấp và đối tượng được hưởng.

Nay quy định 6 mức phụ cấp: 3 đ, 4 đ, 5 đ, 6 đ, 7 đ, 8 đ, để áp dụng cho các đối tượng sau đây:

 

Mức phụ cấp

Đối tượng được hưởng

Từ 50 đến dưới 100 trẻ

Từ 100 đến dưới 200 trẻ

Từ 200 trẻ trở lên

Chủ nhiệm nhà trẻ khu vực

Chủ nhiệm nhà trẻ cơ quan, xí nghiệp

Phó chủ nhiệm nhà trẻ khu vực

 

Phó chủ nhiệm nhà trẻ cơ quan xí nghiệp

 

3. Điều kiện được hưởng phụ cấp.

Những người được hưởng khoản phụ cấp theo các mức quy định trên phải có những điều kiện sau:

- Chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm nhà trẻ phải được cơ quan có thẩm quyền chính thức bổ nhiệm;

- Khoản phụ cấp này chỉ áp dụng trong thời gian trực tiếp làm chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm nhà trẻ; khi chuyển công tác khác không được hưởng khoản phụ cấp này.

4. Điều khoản thi hành.

Khoản phụ cấp này được thi hành kể từ ngày ban hành thông tư, những trường hợp đã được bổ nhiệm trước khi ban hành thông tư này không được truy lĩnh.

Đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ thông tư này để áp dụng đúng đối tượng đã quy định. Trong khi thi hành có gì khó khăn, các địa phương phản ảnh cho Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em trung ương nghiên cứu giải quyết.

 

 

Đinh Thị Cẩn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11-UB/TT-1980 hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp trách nhiệm của Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước do Ủy ban bảo vệ và trẻ em ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212