Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 353/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về nâng lương cấp bậc hàm đối với sĩ quan Công an nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 353/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 05/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 353/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NÂNG LƯƠNG CẤP BẬC HÀM ĐỐI VỚI SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, tại Trụ sChính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về nâng lương cấp bậc hàm đối với sĩ quan Công an nhân dân. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; đại diện Lãnh đạo các Bộ: Công an, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau ca dự thảo Nghị định, ý kiến giải trình của Bộ Công an, ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Việc sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương đối với Công an nhân dân cần được xem xét trong tổng thể chung, đảm bảo tương quan giữa quân đội, công an, cơ yếu và trong cả hệ thống chính trị.

2. Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu những bất hợp lý phát sinh để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối vi cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo nguyên tắc bảo đảm cân đối chung, trình Chính phủ xem xét, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ: Công an, Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTgCP, các Vụ: NC, KGVX, PL, TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 353/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về nâng lương cấp bậc hàm đối với sĩ quan Công an nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150