Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 660/2006/QĐ-BCA về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 660/2006/QĐ-BCA Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 01/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 660/2006/QĐ-BCA

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Sau khi thống nhất với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Tổng Liên đoàn) gồm những tin trong phạm vi sau:

1. Tin, tài liệu, sốliệu tuyệt đối điều tra về thực trạng tình hình tư tưởng, đời sống trong các tầng lớp lao động có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, xã hội chưa công bố;

2. Chủ trương, đối sách, giải pháp hoạt động đối ngoại của Tổng liên đoàn chưa công bố;

3. Tin, tài liệu, số liệu về hoạt động của các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội tiến bộ liên quan đến hoạt động của Tổng Liên đoàn chưa công bố;

4. Ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đảng đoàn, Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn về hoạt động của Tổng Liên đoàn chưa công bố; văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác chính trị nội bộ, nhân sự chủ chốt của Tổng Liên đoàn;

5. Tài liệu về nhân sự chủ chốt của Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; tài liệu về nhận xét, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ của Tổng Liên đoàn diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý chưa công bố;

6. Hồ sơ, tài liệu về tổ chức cán bộ Tổng Liên đoàn diện Trung ương quản lý;

7. Tài liệu thanh tra, kiểm tra; kết quả thanh tra, kiểm tra trong hệ thống công đoàn chưa công bố;

8. Tài liệu về thanh tra nội bộ, kết quả xác minh, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo cán bộ chủ chốt của tổ chức công đoàn chưa công bố;

9. Tài liệu về thiết kế hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu, quy ước đảm bảo an ninh trong ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng Liên đoàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, Cơ quan chức năng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an chịu trách nhiệm kiểm tra việc thi hành quyết định này.

Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- VPCP (để b/c Thủ tướng CP);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Văn phòng T.Ư và các ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao.
- Cơ quan trung ương các đoàn thể,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Lưu BCA.

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG  
Lê Hồng Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 660/2006/QĐ-BCA ngày 01/06/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250