Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục nghề và mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 640/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 23/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGHỀ VÀ MỨC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG CHO LAO ĐỘNG TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010;

Tiếp theo Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Đề án Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 15/TTr-SLĐTBXH ngày 15/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt danh mục nghvà mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động tỉnh Lâm Đng, cụ thể như sau:

Stt

Tên nghề, nhóm nghề

Thời gian hỗ trợ tối đa/khóa học (tháng)

Mức hỗ trợ/khóa học (nghìn đồng)

Mức hỗ trợ người khuyết tật/ khóa học (nghìn đng)

I. Nhóm nghề nông nghiệp

1

Nuôi cá nước ngọt.

1

500

800

2

Nuôi cá nước lạnh.

1

1.000

1.500

3

Nuôi gia cầm (gà, chim,...).

1

800

1.000

4

Chăn nuôi gia súc (trâu, bò, lợn,...).

1,5

1.500

2.000

5

Trồng dâu nuôi tằm.

2

1.500

2.000

6

Trồng, chăm sóc cây công nghiệp ngắn ngày (mía, đậu tương, đậu phụng, thuốc lá, dâu tằm,...).

1

600

1.000

7

Trồng, chăm sóc cây công nghiệp dài ngày (cao su, cà phê, chè, ca cao, tiêu, điều,...).

3

1.600

2.000

8

Trồng, chăm sóc bảo vệ rừng.

1

400

-

9

Trồng cây ăn quả lâu năm (bơ, mít, ổi, sầu riêng, hồng,...).

1

600

1.000

10

Trồng cây lương thực, thực phẩm (lúa, đậu, ngô, khoai lang,...).

1

600

1.000

11

Trồng ớt ngọt, dâu tây.

2

1.000

1.500

12

Trồng cây dược liệu (diệp hạ châu,...).

1

600

1.000

13

Trồng cây cảnh.

1

600

1.000

14

Trồng rau (atiso, cải, cà rốt,...).

1

600

1.000

15

Trồng nấm.

1,5

1.200

2.000

16

Chế biến nông sản, thực phẩm (sản xuất cà phê bột, trà khô, hồng sấy, khoai sấy,...).

2

1.500

2.500

17

Trồng hoa.

2

1.200

1.500

18

Thú y.

3

1.800

-

19

Bảo vệ thực vật.

3

1.200

-

20

Nuôi cấy mô thực vật.

3

3.000

4.000

II. Nhóm nghề phi nông nghiệp

1

Xoa bóp bấm huyệt.

2

-

1.000

2

Vệ sỹ.

1

600

-

3

Đan mây tre, cói, dây nhựa, bèo,…; kết cườm

1,5

800

1.500

4

Móc len, dệt len, đan len.

3

1.800

2.500

5

Thêu tay; may công nghiệp; dệt thổ cẩm; cắt may trang phục.

3

2.000

3.000

6

Nề (xây, ốp lát gạch đá).

4

4.000

-

7

Sửa chữa và lắp đặt thiết bị điện, nước.

3

2.000

-

8

Sửa chữa ô tô, máy nông nghiệp, máy kéo.

3

3.000

-

9

Sửa chữa xe máy.

3

2.000

-

10

Sản xuất đồ mộc.

3

3.000

4.000

11

Chế biến lâm sản.

3

1.800

-

12

Gò; hàn; tiện; làm đồng ô tô, xe máy.

3

4.000

-

13

Kỹ thuật chăm sóc tóc; cắt tóc; chăm sóc sắc đẹp.

3

2.000

3.000

14

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn; hướng dẫn viên du lịch.

3

1.500

-

15

Kỹ thuật chế biến món ăn, pha chế đồ uống

3

3.000

-

16

Giúp việc gia đình.

3

2.000

-

17

Lái xe hạng B2 trở lên.

3

4.000

-

Thời gian hỗ trợ tối đa/khóa học nêu trên đối với người khuyết tật được tăng thêm không quá 200 giờ/khóa học.

Điều 2.

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện, thủ tục quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

2. Giao UBND các huyện, thành phố lựa chọn nghề phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, nhu cầu học nghề của lao động đlập kế hoạch và tổ chức dạy nghề trên địa bàn, đảm bảo lao động học xong phải có việc làm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt danh mục nghề và mức hỗ trợ học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (Tổng cục Dạy nghề);
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VX
1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục nghề và mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69