Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5463/QĐ-UBND năm 2010 thay đổi thành lập Ban chỉ đạo giải quyết vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5463/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5463/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ĐÌNH CÔNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp;
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006;
Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 1459/LĐTBXH-TC ngày 6 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi thành viên trong Ban chỉ đạo giải quyết các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Cử ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Ban Thường trực thay bà Đỗ Thị Xuân Phương.

Điều 2. Ông Nguyễn Thế Hùng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, tài chính, kế hoạch và đầu tư, tư pháp, công thương, công an thành phố, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, Trưởng Ban quản lý các khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp và ông Nguyễn Thế Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- TT: Thành ủy, HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Các sở, Ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Báo Hà Nội mới, đài PT-TH HN;
- Chánh VPUBNDTP;
- Các PVP UBNDTP;
- LĐCSXH, TH, KT, Công Thương, NC;
- Lưu: VT, Thái (Công Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5463/QĐ-UBND năm 2010 thay đổi thành lập Ban chỉ đạo giải quyết vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89