Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 53/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 28/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN, TRANG PHỤC CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 349/2008/QĐ-BCA(H11) ngày 31/3/2008 của Bộ Công an và Công văn số 1148/H11 ngày 09/4/2008 của Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an hướng dẫn trang phục Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 29/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 28/TTr-CAT(PV11) ngày 11/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện, trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mức phụ cấp hàng tháng:

a) Trưởng ban Bảo vệ dân phố: Bằng 1,65 mức lương tối thiểu hiện hành.

b) Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố: Bằng 1,46 mức lương tối thiểu hiện hành.

c) Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố: Bằng 0,35 mức lương tối thiểu hiện hành.

d) Tổ viên Bảo vệ dân phố: Bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp sẽ được hưởng theo chức danh cao nhất.

2. Trang bị phương tiện:

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Tổ trưởng Bảo vệ dân phố được trang bị mỗi người 01 (một) roi điện.

- Mỗi Tổ Bảo vệ dân phố được trang bị:

+ 06 (sáu) gậy cao su.

+ 03 (ba) còng số 8.

+ 03 (ba) còi.

+ 06 (sáu) đèn pin.

- Mỗi thành viên Bảo vệ dân phố được cấp 01 (một) giấy chứng nhận, 01 (một) biển hiệu và 01 (một) băng chức danh Bảo vệ dân phố.

3. Trang phục:

Thực hiện theo Quyết định số 349/2008/QĐ-BCA(H11) ngày 31/3/2008 của Bộ Công an về trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố, cụ thể là mỗi thành viên Bảo vệ dân phố được trang bị:

+ 02 (hai) bộ quần áo xuân hè ngắn tay/năm;

+ 01 (một) bộ quần áo thu đông Bảo vệ dân phố/5 năm;

+ 01 (một) đôi giày da Nam đế cao su/năm;

+ 01 (một) dây lưng Bảo vệ dân phố/3 năm;

+ 01 (một) mũ mềm Bảo vệ dân phố/2 năm;

+ 02 (hai) đôi tất/năm;

+ 01 (một) quần áo mưa/4 năm;

+ 02 (hai) lôgô tay áo/năm.

Điều 2. Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2008/QĐ-UBND ngày 28/08/2008 về áp dụng chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện, trang phục cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232