Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47-CP năm 1975 về quản lý đối với ngành Công an nhân dân và về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân do Hội đồng chính phủ ban hành

Số hiệu: 47-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 21/02/1975 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 47-CP NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1975 VỀ VIỆC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ VỀ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐẠI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Nghị quyết số 03-CP ngày 11-1-1957 của Hội đồng Chính phủ về việc củng cố vằng tăng cường lực lượng Công an nhân dân;
Xét tích chất, yêu cầu chiến đấu của ngành Công an nhân dân;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp của Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 25-1-1975.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Công an nhân dân là một lực lượng vũ trang của Đảng và Nhà nước.

Điều 2.- Chính phủ quản lý về kế hoạch, quân số, ngân sách, vật tư, thiết bị, xây dựng cơ bản, v.v... của ngành Công an nhân dân như là Chính phủ đã quản lý đối với Quân đội nhân dân.

Điều 3.- Tất cả cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân trong ngành Công an nhân dân được hưởng chính sách, chế độ đãi ngộ về vật chất và tinh thần như đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vũ trang.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của từng loại công tác trong ngành Công an nhân dân, nghiên cứu áp dụng các chính sách, chế độ đãi ngộ đã quy định đối với lực lượng Công an nhân dân vũ trang cho thích hợp với từng loại cán bộ, chiến sĩ trong ngành Công an nhân dân và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành.

Điều 4.- Quyết định này được thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1975. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5.- Các đồng chí Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47-CP năm 1975 về quản lý đối với ngành Công an nhân dân và về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân do Hội đồng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.441
DMCA.com Protection Status