Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 462/1998/QĐ-UB-NC về việc quy định lại số lượng và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng công an viên công tác ở xã và ấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 462/1998/QĐ-UB-NC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 23/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 462/1998/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LẠI SỐ LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN VIÊN CÔNG TÁC Ở XÃ VÀ ẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ quyết định số 137/QĐ ngày 12/10/1989 của Bộ Nội vụ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và lề lối làm việc của Công an xã ;
- Trong khi chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh về Công an xã ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố (công văn số 1117/BC-CATP(PX13) ngày 12/11/1997) và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (tờ trình số 291/TCCQ ngày 30/12/1997) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay quy định lại số lượng và chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Công an viên công tác ở xã và ấp như sau :

1- Mỗi công an xã bố trí từ 1 đến 2 công an viên ; mỗi ấp bố trí 1 công an viên, đối với ấp lớn trên 2000 dân bố trí 2 công an viên.

2- Lực lượng công an viên công tác ở xã và ấp được hưởng phụ cấp hàng tháng là : 210.000 đ/người và được hưởng trợ cấp trang phục hàng năm là: 500.000 đ/người. Kiểu mẫu và màu sắc trang phục của công an viên ở xã và ấp do Công an thành phố quy định chung.

Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng và trợ cấp trang phục hàng năm của công an viên ở xã và ấp do ngân sách xã đài thọ (cân đối từ ngân sách huyện), nếu thiếu Sở Tài chánh cân đối điều tiết từ ngân sách thành phố.

Điều 2.- Các quy định khác đối với lực lượng công an viên ở xã và ấp vẫn thực hiện theo quy chế tạm thời tổ chức hoạt động của công an xã (lực lượng bán chính quy) được ban hành kèm theo quyết định số 2115/QĐ-UB-NCVX ngày 18/3/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 01/01/1998; bãi bỏ điểm 2 - điều 8 - mục IV của quy chế tạm thời tổ chức hoạt động của công an xã (lực lượng bán chính quy) ban hành kèm theo quyết định số 2115/QĐ-UB-NCVX ngày 18/3/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ngành thành phố có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 462/1998/QĐ-UB-NC về việc quy định lại số lượng và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng công an viên công tác ở xã và ấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122