Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 46/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Văn Hành
Ngày ban hành: 30/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2005/QĐ-UB

Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN TẠI UBND TỈNH NGHỆ AN  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN  

Căn cứ Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 130/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2005;
Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An,

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Nay tạm thời quy định chế độ bồi dưỡng cho Cán bộ tiếp Công dân định kỳ hàng tháng tại UBND tỉnh Nghệ An như sau:

1. Chủ trì Hội đồng tiếp Công dân tỉnh: 50.000 đ/người/ngày.

2. Thành viên Hội đồng tiếp Công dân tỉnh: 30.000đ/người/ngày

3. Lực lượng bảo vệ, giúp việc cho Hội đồng tiếp Công dân tỉnh: 20.000đ/người/ngày

4. Cán bộ thường trực tiếp Công dân và xử lý đơn thư KNTC tại trụ sở tiếp Công dân của UBND tỉnh: 10.000 đ/người/ngày.

Điều 2. Tiền bồi dưỡng cho các Cán bộ nói trên được cấp từ ngân sách tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm lập dự trù kinh phí bồi dưỡng hàng năm trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và quản lý việc chi tiêu, thanh quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2005 và thay thế quyết định số 2481/QĐ.UB/KT ngày 11/07/2002 của UBND tỉnh về quy định tạm thời chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân tại UBND tỉnh Nghệ An.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2005/QĐ-UB ngày 30/03/2005 về việc Quy định tạm thời chế độ bồi dưỡng cho Cán bộ tiếp Công dân tại UBND tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.062

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!