Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4549/2004/QĐ-TCCB chấm dứt hiệu lực thi hành việc trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng Quy định tại Văn bản 867/VP năm 1992 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Số hiệu: 4549/2004/QĐ-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam Người ký: Phạm Long Trận
Ngày ban hành: 07/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4549/2004/QĐ-TCCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH VIỆC TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI VĂN BẢN SỐ 867/VP NGÀY 13/4/1992 CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

Căn cứ Nghị định 51/CP ngày 1/8/1995 của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chínhViễn thông Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 910/NQLT/BBCVT-TCTBCVTVN-CĐBĐVN ngày 2/12/2004 của Liên tịch Bộ Bưu chính, Viễn thông - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công đoàn Bưu điện Việt Nam về việc kết thúc trợ cấp thường xuyên theo Quy định tại Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và giải quyết trợ cấp một lần;
Theo đề nghị của Ông trưởng Ban Chính sách kinh tế-Xã hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam,

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Chấm dứt hiệu lực thi hành Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội của ngành Bưu điện.

Điều 2 : Việc chấm dứt hiệu lực thi hành của Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện từ ngày 01/01/2005.

Điều 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ-Lao động và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có đối tượng áp dụng chính sách tại Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 
Phạm Long Trận

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4549/2004/QĐ-TCCB chấm dứt hiệu lực thi hành việc trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng Quy định tại Văn bản 867/VP năm 1992 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status