Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38-CP năm 1963 về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ được điều động về tăng cường cho cấp xã và hợp tác xã do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 38-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 04/04/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG VỀ TĂNG CƯỜNG CHO CẤP Xà VÀ HỢP TÁC Xà

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ chỉ thị số 08-TTg ngày 24 tháng 01 năm 1963 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động cán bộ tăng cường cho cấp xã và hợp tác xã;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 06 tháng 3 năm 1963,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Cán bộ được điều động về tăng cường cho sự lãnh đạo ở xã và hợp tác xã được hưởng nguyên lương và các chế độ đãi ngộ hiện hành.

Điều 2. – Cán bộ công tác ở nơi có phụ cấp khu vực nay được điều động về công tác ở nơi không có phụ cấp khu vực, hoặc nơi có phụ cấp khu vực thấp hơn, vẫn được hưởng phụ cấp khu vực theo mức cũ trong ba tháng.

Nếu cán bộ được điều động có gia đình (bố, mẹ, vợ, con phải nuôi dưỡng) sống ở nơi công tác cũ vì chưa kịp di chuyển theo, thì cán bộ ấy được hưởng phụ cấp khu vực theo mức cũ đến khi di chuyển xong gia đình, nhưng không quá sáu tháng.

Điều 3. – Cán bộ công tác ở Hà Nội và Hải Phòng nay được điều động về tăng cường cho sự lãnh đạo ở xã và hợp tác xã, nếu có gia đình di chuyển theo, được trợ cấp 20 đồng (hai mươi đồng).

Điều 4. – Cán bộ được điều động và tăng cường cho sự lãnh đạo ở xã và hợp tác xã được cấp phiếu mua mỗi tháng 15 cân gạo.

Điều 5. – Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Lương thực chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38-CP năm 1963 về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ được điều động về tăng cường cho cấp xã và hợp tác xã do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349
DMCA.com Protection Status