Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3412/QĐ-UB năm 2002 quy định tạm thời chính sách đối với cán bộ tăng cường về xã do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 3412/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Mễ
Ngày ban hành: 27/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3412/QĐ-UB

Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ TĂNG CƯỜNG VỀ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 42/1999/QĐ-TTg ngày 10/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/3/2002 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Ban Tổ chức-cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/7/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại công văn số 428/TCCQ ngày 21/11/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định tạm thời chính sách đối với cán bộ, công chức tăng cường về các xã thuộc hai huyện Nam Đông và huyện A Lưới làm công tác xoá đói, giảm nghèo như sau:

1- Đối với công chức biệt phái đến công tác tại các xã miền núi:

- Được giữ nguyên biên chế, tiền lương và các chế độ khác tại đơn vị cũ.

- Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được xét nâng lương sớm 01 năm.

- Phụ cấp khu vực hệ số 0,5/ tháng đối với huyện Nam Đông và 0,7/ tháng đối với huyện A Lưới theo mức lương tối thiểu.

- Phụ cấp lưu động hệ số 0,2/ tháng theo mức lương tốpi thiểu.

- Phụ cấp thu hút hệ số 0,7/ tháng theo mức lương hiện hưởng.

2. Đối với cán bộ kỹ thuật ngoài biên chế:

- Được trả lương trên cơ sở hợp đồng theo ngạch, bậc lương quy định tại Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993.

- Được thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định.

- Phụ cấp khu vực hệ số 0,5/ tháng đối với huyện Nam Đông hoặc 0,7/ tháng đối với huyện A Lưới với theo mức lương tối thiểu.

- Phụ cấp lưu động hệ số 0,2/ tháng theo mức lương tối thiểu.

- Nếu là cán bộ ở đồng bằng tăng cường lên miền núi được hưởng phụ cấp thu hệ số 0,7/ tháng theo mức lương hiện hưởng.

Thời gian tăng cường cán bộ, công chức ít nhất là 3 năm. Đối với cán bộ ngoài biên chế nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được ưu tiên tuyển dụng và bố trí công việc phù hợp

3. Đối với cán bộ Hưu trí.

Hợp đồng các đồng chí nguyên là Thường vụ Huyện uỷ, được trả phụ cấp bằng 600.000 đồng/ tháng; Các đồng chí nguyên là cán bộ xã (có uy tín trong đồng bào các dân tộc ), được trả phụ cấp bằng 350.000đồng/ tháng.

Điều 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm lựa chọn cán bộ, hợp đồng lao động, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật và thống nhất với UBND huyện A Lưới và huyện Nam Đông về việc sử dụng cán bộ, giải quyết các chính sách cho số cán bộ được tăng cường.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003.

Điều 4: Chánh Văn phong HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- Thường vụ Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh.
- CT, PCT UBND tỉnh.
-VP:LĐ và các CVTC, TH
- Lưu VT

TM.UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3412/QĐ-UB năm 2002 quy định tạm thời chính sách đối với cán bộ tăng cường về xã do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.76.48