Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2005/QĐ-UB về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Tư pháp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 34/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 23/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHỐI TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VII về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 33/TTr-SNV ngày 19 tháng 01 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh và áp dụng chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Tư pháp thuộc thành phố như sau :

1. Đối với cán bộ, công chức thuộc các đơn vị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Thi hành án dân sự :

Điều chỉnh tăng mức phụ cấp áp dụng chung cho cán bộ, công chức làm việc tại các đơn vị cấp thành phố và quận-huyện : 400.000 đồng/người/ tháng.

2. Đối với cán bộ, chiến sĩ ngành Công an có chức danh tư pháp :

Ngân sách thành phố hỗ trợ thêm (chế độ hiện có theo quy định của Trung ương và thành phố) để đủ mức chi trợ cấp bằng 400.000 đồng/người/ tháng cho các cán bộ, chiến sĩ ngành Công an có chức danh tư pháp (theo danh sách đề nghị của Công an thành phố).

3. Đối với Giám định viên tư pháp kiêm nhiệm thuộc các ngành :

3.1- Ngân sách thành phố hỗ trợ thêm bằng với mức chi bồi dưỡng hiện hưởng theo từng vụ do Trung ương quy định (theo số ngày thực tế tham gia) cho cán bộ, công chức, chiến sĩ tham gia thực hiện vụ việc, cụ thể :

+ Giám định viên tư pháp và cán bộ kỹ thuật giúp việc;

+ Cán bộ khám nghiệm hiện trường;

+ Cán bộ tham gia thi hành án tử hình.

3.2- Đối với giám định viên pháp y (khám nghiệm tử thi) được hưởng mức phụ cấp là 400.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Các chế độ, chính sách nêu tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện Quyết định này sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Ban của Thành ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Tòa án nhân dân thành phố
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Thi hành án dân sự
- Tổ chức giám định pháp y
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2005/QĐ-UB về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Tư pháp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.727
DMCA.com Protection Status