Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 313/2002/QĐ-BLĐTBXH thành lập Ban Chỉ đạo điều tra lao động việc làm năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 313/2002/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 13/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 313/2002/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2002

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 27/2001/QĐ-TTg ngày 08/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 2001 - 2005);
Căn cứ Công văn số 159/TCTK-DSLĐ ngày 23/3/2001 của Tổng cục Thống kê; Công văn số 2911/BTC-TCCB ngày 02/4/2001 của Bộ Tài chính và Công văn số 1808/BKH-TCCB ngày 30/3/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo điều tra lao động việc làm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra lao động - việc làm Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo điều tra Trung ương), gồm:

Trưởng ban: Đồng chí Lê Duy Đồng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy viên thường trực:

Đồng chí Nguyễn Trọng Phu, Vụ trưởng - Giám đốc Trung tâm Thông tin - thống kê lao động và xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Đồng chí Trần Hữu Trung, Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Đồng chí Nguyễn Văn Phái, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động, Tổng cục Thống kê;

Các ủy viên:

Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách lao động và việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Đồng chí Đào Quang Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học lao động và các vấn đề xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Đồng chí Trương Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - thống kê lao động và xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Đồng chí Phan Thị Cúc, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính;

Đồng chí Nguyễn Văn Khang, chuyên viên chính Vụ Lao động - văn xã - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Ban chỉ đạo điều tra Trung ương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc thực hiện toàn bộ cuộc điều tra lao động - việc làm năm 2002 theo phương án được duyệt.

Điều 3. Giao cho Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm, Trung tâm Thông tin - thống kê lao động và xã hội phối hợp với Vụ Dân số và lao động, Tổng cục Thống kê tổ chức triển khai thực hiện cuộc điều tra về lao động - việc làm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo điều tra Trung ương.

Điều 4. Ban chỉ đạo điều tra lao động - việc làm cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập. Thành phần Ban chỉ đạo gồm: Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng ban và hai ủy viên (một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, một lãnh đạo Cục Thống kê).

Ban chỉ đạo điều tra tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc điều tra ở địa phương theo phương án của Ban chỉ đạo điều tra Trung ương quy định.

Điều 5. Kinh phí cho cuộc điều tra được trích từ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm và được Ban chỉ đạo điều tra Trung ương thông báo về các địa phương.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế toán - tài chính, các tổ chức và cá nhân có tên ở Điều 1, Điều 3 và Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 


 
  Nguyễn Thị Hằng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 313/2002/QĐ-BLĐTBXH thành lập Ban Chỉ đạo điều tra lao động việc làm năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78