Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 288/QĐ-UB về việc ủy nhiệm cho đồng chí Giám đốc Sở Lao động thông báo chỉ tiêu lên lương sớm theo quy định năm 1987 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 288/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Công Ái
Ngày ban hành: 14/12/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------

Số: 288/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY NHIỆM CHO ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG THÔNG BÁO CHỈ TIÊU LÊN LƯƠNG SỚM THEO QUY ĐỊNH NĂM 1987

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983.
Căn cứ Chỉ thị số 297/CT ngày 13-10-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về nâng bậc lương năm 1987 ;
Căn cứ Thông tư số 10/LĐ-TBXH-TT ngày 24-10-1987 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ - viên chức Nhà nước năm 1987 ;
Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Lao động ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ủy nhiệm cho đồng chí Giám đốc Sở Lao động thông báo chỉ tiêu xét nâng lương sớm theo quy định cho cán bộ - viên chức khu vực thành phố quản lý trong chỉ tiêu quỹ lương năm 1987 trong phạm vi 5% trở lại.

Điều 2: Sở Lao động tập hợp và trình Ủy ban nhân dân thành phố thông báo cho các đơn vị có số người nằm trong diện nâng lương sớm cao hơn chỉ tiêu quy định.

Khi có thông báo chỉ tiêu lên lương sớm, Sở Tài chánh mới chi (khu vực HCSN) hoặc tính vào chi phí tiền lương (khu vực sản xuất kinh doanh).

Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc Sở Lao động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 288/QĐ-UB về việc ủy nhiệm cho đồng chí Giám đốc Sở Lao động thông báo chỉ tiêu lên lương sớm theo quy định ngày 14/12/1987 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.878

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151