Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 274-CP năm 1979 về việc đặt chế độ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm cho công nhân, cán bộ, nhân viên nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 274-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 25/07/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

*******

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*******

Số: 274-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN HÀNG NĂM CHO CÔNG NHÂN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để khuyến khích công nhân, cán bộ, nhân viên Nhà nước làm tốt nhiệm vụ sản xuất, công tác và ra sức học tập nâng cao trình độ;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp toàn thể ngày 13 tháng 07 năm 1979,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay đặt chế độ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm cho công nhân, cán bộ, nhân viên Nhà nước như sau:

- Đối với công nhân trực tiếp sản xuất:

Hàng năm, thủ trưởng các đơn vị sản xuất, kinh doanh căn cứ vào tiêu chuẩn cấp bậc về kỹ thuật, nghề nghiệp, tổ chức việc kiểm tra tay nghề và năng lực của công nhân sản xuất để xét nâng bậc lương.

Thủ trưởng các ngành, các cấp và các đơn vị sản xuất phải có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo sát sao việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao tay nghề và năng lực cho công nhân để tăng nhanh đội ngũ công nhân lành nghề.

- Đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, bộ máy quản lý sản xuất, kinh doanh:

Hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn nâng bậc lương (quy định ở điều 2 dưới đây), kết hợp với việc nhận xét cán bộ, nhân viên để xét nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên trong phạm vi thang lương của mỗi loại cán bộ, nhân viên.

Điều 2: - Cán bộ, nhân viên Nhà nước sau 5 năm công tác nếu đạt các tiêu chuẩn sau đây thì được thủ trưởng cơ quan, đơn vị xét nâng bậc lương:

1. Hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật; không bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy tố trước pháp luật.

3. Trình độ công tác đã nâng cao tương xứng với bậc lương được nâng lên.

Đối với những cán bộ, nhân viên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc, có năng suất và chất lượng cao, là chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến trong 3-4 năm liền thì thủ trưởng đơn vị có thể xét nâng bậc lương sau khi đã trưng cầu ý kiến mọi người trong đơn vị công tác và bàn bạc nhất trí với Đảng ủy và công đoàn cơ quan, đơn vị.

Thời hạn 5 năm nói trên không áp dụng đối với các trường hợp cán bộ, nhân viên được đề bạt chức vụ cao hơn, hoặc do thay đổi công tác được xếp vào các thang lương mới cho phù hợp với công việc mới được giao.

Điều 3: - Cán bộ, nhân viên Nhà nước được quyết định nâng bậc lương vào thời gian nào thì được trả lương mới từ thời gian ấy.

Điều 4: - Trong khi chưa cải tiến chế độ tiền lương, trong năm 1979, những công nhân, cán bộ, nhân viên nào đã được xếp bậc cao nhất trong khung lương nghề nghiệp từ 5 năm trở lên nếu đạt các tiêu chuẩn nâng bậc (quy định ở điều 2) thì thủ trưởng đơn vị được phép vận dụng thang lương cùng ngành nghề hoặc một thang lương gần với nghề nghiệp của người đó đang làm để xét nâng bậc lương cho phù hợp.

Điều 5: - Bộ Lao động có trách nhiệm bàn với Tổng công đoàn Việt Nam và các ngành có liên quan hướng dẫn việc xét nâng bậc lương cho công nhân, cán bộ, nhân viên Nhà nước theo nội dung quyết định này.

Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức trung ương Đảng, Bộ Lao động và các ngành có liên quan để xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của mỗi cấp bậc cán bộ, nhân viên Nhà nước, trình Hội đồng Chính phủ ban hành để làm căn cứ bố trí, đề bạt và nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên.

Điều 6: - Việc nâng bậc lương cho công nhân, cán bộ, nhân viên các cơ quan hành chính sự nghiệp và bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh theo quyết định này được thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 1979; từ năm 1980 trở đi thì được thi hành từ đầu năm.

Các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 274-CP năm 1979 về việc đặt chế độ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm cho công nhân, cán bộ, nhân viên nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.691

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11