Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2001/QĐ-TTg về việc điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 2001-2005) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 27/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ:27 / 2001/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM HÀNG NĂM (GIAI ĐOẠN 2001-2005)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Để triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp về lao động - việc làm giai đoạn 2001 - 2005 và cung cấp căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm giai đoạn 2001-2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tiến hành điều tra mẫu hàng năm (giai đoạn 2001-2005) về lao động- việc làm ở thành thị và nông thôn trên phạm vi cả nước.

Nội dung điều tra gồm:

1. Các đặc trưng cơ bản về nhân khẩu, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động.

2. Thực trạng việc làm, cơ cấu việc làm của lực lượng lao động.

3. Thực trạng thất nghiệp, cơ cấu của lao động thất nghiệp.

4. Thực trạng thiếu việc làm, cơ cấu của lao động thiếu việc làm.

5. Tác động của các chính sách và giải pháp về lao động - việc làm.

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm xây dựng phương án, tổ chức thực hiện cuộc điều tra và công bố kết quả vào quý IV hàng năm.

Điều 3. Kinh phí cho cuộc điều tra lao động - việc làm hàng năm được trích từ Quỹ của Chương trình quốc gia về việc làm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2001/QĐ-TTg về việc điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 2001-2005) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.765

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91