Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2683/QĐ-UB-NC năm 1996 về việc giao chỉ tiêu biên chế - quỹ tiền lương hành chính sự nghiệp năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2683/QĐ-UB-NC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 31/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2683/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ - QUỸ TIỀN LƯƠNG HCSN NĂM 1996.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 21 / 6 / 1994 ;
- Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ v/v cải cách một bước nền hành chính quốc gia, trong đó có việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và bố trí, quản lý công chức, viên chức trong khu vực HCSN;
- Căn cứ Thông tư Liên Bộ số 31/TT-LB ngày 6/2/1995 của Liên Bộ Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý thống nhất về biên chế và tiền lương thuộc khu vực ngân sách Nhà nước cấp ;
- Căn cứ Thông báo số 98/TCCP-BCTL ngày 29/2/1996 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ v/v giao chỉ tiêu biên chế quỹ tiền lương HCSN năm 1996 ;
- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay giao chỉ tiêu biên chế quỹ tiền lương chính thức năm 1996 cho các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo văn bản đính kèm.

Điều 2.- Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế quỹ tiền lương được giao các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện kịp thời phân bố cho các đơn vị trực thuộc và xác nhận để các đơn vị tiến hành đăng ký biên chế và quỹ tiền lương theo biểu mẫu tại Thông tư Liên Bộ số 31/TT-LB ngày 6/2/1995 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính.

Điều 3.- Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện sắp xếp biên chế và đăng ký quỹ tiền lương, đảm bảo chỉ tiêu biên chế được giao.

Điều 4.- C hánh Văn phòng UBND thành phố , Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở LĐ- TB và xã hội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này .-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2683/QĐ-UB-NC năm 1996 về việc giao chỉ tiêu biên chế - quỹ tiền lương hành chính sự nghiệp năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.917

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144