Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2001/QĐ-UB điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên công tác ở xã và ấp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 26/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 27/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG AN VIÊN CÔNG TÁC Ở XÃ VÀ ẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về Công an xã ;
Căn cứ Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 26/12/2000 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước ;
Căn cứ quyết định số 06/2000/QĐ-UB-NC của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 21 tháng 01 năm 2000 về quy định cơ cấu tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng Công an xã ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại tờ trình số 66/TCCQ ngày 26 tháng 02 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng của Công an viên công tác ở xã và ấp (được quy định tại điểm 3.2 khoản 3, điều 1 quyết định số 06/2000/QĐ-UB-NC ngày 21/01/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố) từ 262.500 đồng/người/tháng lên 306.300 đồng/người/tháng, thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Điều 2.- Giao cho Sở Tài chánh - Vật giá thành phố và Ủy ban nhân dân các quận-huyện lập dự toán khoản trợ cấp trên ;

Kinh phí chi trả mức phụ cấp hàng tháng của Công an viên ở xã và ấp do ngân sách đài thọ (cân đối từ ngân sách huyện), nếu thiếu Sở Tài chánh - Vật giá cân đối điều tiết từ ngân sách thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá thành phố, Thủ trưởng các Sở-ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- TT/TU - TT.HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban TCCQ/TP
- Công an thành phố
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2001/QĐ-UB điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên công tác ở xã và ấp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.952

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64