Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 226/QĐ-UB điều chỉnh mức thu tiền thay công lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa năm 1988 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 226/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Công Ái
Ngày ban hành: 08/08/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 226/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU TIỀN THAY CÔNG LAO ĐỘNG NGHĨA VỤ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NĂM 1988

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983 ;
Căn cứ quyết định số 47/QĐ-UB (điều 4) ngày 25-2-88 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về “ huy động và sử dụng ngày công lao động xã hội chủ nghĩa” ;
Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Lao động thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh mức tiền đóng thay công lao động XHCN 6 tháng cuối năm 1988 thống nhất cho từng đối tượng và theo giá trị chung như sau:

1. Cán bộ, CNVC nhà nước, thành viên Ban điều hành khu phố, Ban điều hành ấp, tổ nhân dân, xã viên hợp tác xã, lao động tổ hợp tiều thủ công nghiệp, xã viên hợp tác xã và tập đoàn viên sản xuất nông nghiệp mức đóng góp: 200 đồng/ngày công.

- Riêng với giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy (kể cả dạy nhà trẻ, mẫu giáo) mức đóng góp: 100 đồng/ngày công.

2. Chủ hộ sản xuất kinh doanh cá thể, chủ hộ sản xuất kinh doanh đã liên doanh với Nhà nước và hộ sản xuất theo Quyết định 34/QĐ-UB , mức tiền đóng góp: 800 đồng/ngày công.

3. Người lao động làm công trong khu vực sản xuất cá thể gia đình và phi sản xuất (không thuộc các đối tượng nêu ở điểm 1 và 2) thu : 300đ/ngày công.

4. Các thành phần khác (ngoài 3 diện trên) như lao động hành nghề tôn giáo, nội trợ, lao động chưa việc làm…mức tiền đóng góp 200 đồng/ngày công.

Điều 2. Sở Lao động và Sở Tài chính thành phố có nhiệm vụ hướng dẫn các quận huyện, phường xã tiến hành thanh toán kết quả thực hiện huy động quỹ tiền công lao động XHCN 7 tháng qua, và chuyển sang thực hiện mức thu mới kể từ ngày 1-8-1988

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường, xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Ái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 226/QĐ-UB điều chỉnh mức thu tiền thay công lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa năm 1988 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.485
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6