Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 206-CP năm 1975 về việc thi hành chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ vào công tác ở miền Nam và cán bộ, chiến sĩ ở miền Nam ra miền Bắc do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 206-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Nguyễn Duy Trinh
Ngày ban hành: 21/11/1975 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 206-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1975 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THI HÀNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀO CÔNG TÁC Ở MIỀN NAM VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ Ở MIỀN NAM RA MIỀN BẮC

Trong tình hình mới, việc điều động cán bộ, chiến sĩ vào công tác ở miền Nam, cũng như việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ở miền Nam ra miền Bắc để điều trị, điều dưỡng, học tập…đã trở thành việc bình thường;
Vì vậy, theo chủ trương của Bộ chính trị và thông tri của Ban Bí thư trung ương Đảng, Hội đồng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Bãi bỏ các chế độ đã được ban hành theo quy định số 99-CV/TW ngày 14-07-1965, thông tri số 204-TT/TW  ngày 15-11-1967 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 01-CP ngày 02-01-1975 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2. – Các gia đình của cán bộ, chiến sĩ vào công tác, chiến đấu ở miền Nam đang hưởng trợ cấp theo quy định số 99-CV/TW ngày 14-07-1965 của Ban bí thư trung ương Đảng được tiếp tục hưởng trợ cấp đó cho đến hết năm 1975, nhưng không tính khoản phụ cấp chiến trường  25%.

Các cán bộ, chiến sĩ, học sinh ở miền Nam ra miền Bắc đang hưởng các chế độ theo quy định số 01-CP ngày 02-01-1975 của Hội đồng Chính phủ, được tiếp tục hưởng các chế độ đó cho đến hết năm 1975.

Điều 3. ­– Các Bộ Lao động, Quốc phòng, Thương binh và xã hội, Tài chính, Y tế, Giáo dục, Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng Công đoàn Việt Nam và các Bộ, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và quy định cụ thể việc thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K. T.  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


Nguyễn Duy Trinh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 206-CP năm 1975 về việc thi hành chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ vào công tác ở miền Nam và cán bộ, chiến sĩ ở miền Nam ra miền Bắc do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.141
DMCA.com Protection Status