Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 204/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 24/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 204/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG TÁC Ở PHƯỜNG-XÃ, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở”;
Thực hiện Nghị quyết số 43/2003/NQ-HĐ ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp thứ 12 ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 103/TCCQ ngày 22 tháng 8 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thực hiện chế độ, chính sách khuyến khích đối với cán bộ công tác ở phường-xã, thị trấn, như sau :

1.1- Trợ cấp đối với cán bộ công tác ở phường-xã, thị trấn :

Đối với người có trình độ Đại học hệ chính quy tập trung đang công tác ở phường-xã, thị trấn hoặc chưa công tác mà tuổi dưới 30, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu tự nguyện vào làm việc ở phường-xã, thị trấn và được bố trí công tác theo các chức danh quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ thì được hỗ trợ như sau :

1.1.1- Được quận-huyện ưu tiên ký hợp đồng, nếu thích ứng với công việc và đủ các điều kiện quy định sẽ được thi tuyển công chức.

1.1.2- Được trợ cấp thêm 400.000 đồng/người/tháng, đối với cán bộ công tác ở xã-thị trấn.

1.1.3- Được trợ cấp thêm 200.000 đồng/người/tháng, đối với cán bộ công tác ở phường.

1.2- Hỗ trợ kinh phí đào tạo :

Đối với cán bộ phường-xã, thị trấn thuộc diện quy hoạch được đào tạo theo kế hoạch, những người có nhu cầu học Đại học hoặc sau Đại học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, được Cấp ủy, Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn đồng ý :

1.2.1- Được hỗ trợ 50% học phí.

1.2.2- Sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ ưu tiên giới thiệu thi tuyển công chức hoặc điều chỉnh lại ngạch lương.

1.3- Tăng mức trợ cấp cho Tổ nhân dân từ 50.000 đồng/Tổ/tháng lên 100.000 đồng/Tổ/tháng.

Điều 2.- Thời gian thực hiện các chế độ, chính sách nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2003.

Điều 3.- Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này trong thời hạn 10 ngày.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :       
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Văn phòng Thành Ủy, Ban Tổ chức Thành Ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX-LC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 204/2003/QĐ-UB ngày 24/09/2003 thực hiện chế độ, chính sách khuyến khích đối với cán bộ công tác ở phường-xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204