Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 202-CP năm 1970 về việc tạm thời quy định cụ thể một số chế độ đãi ngộ đối với đội thủy lợi trong hợp tác xã nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 202-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 31/10/1970 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 202-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1970 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM THỜI QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI ĐỘI THỦY LỢI TRONG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ thủy lợi;
Sau khi tham khảo ý kiến của các ông thủ trưởng các ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Việc tổ chức, huy động và sử dụng dân công nghĩa vụ, trong đó có dân công làm thủy lợi, vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 77-CP ngày 26-4-1966. Nhưng để khuyến khích và đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi, nay tạm thời quy định cụ thể một số chế độ đãi ngộ cho các đội thủy lợi trong hợp tác xã nông nghiệp như sau:

a) Tiền thù lao và tiền khấu hao công cụ.

- Mỗi đội viên đội thủy lợi lao động trên các công trường thuộc vốn đầu tư của Nhà nước đạt được một định mức (theo định mức 726) sẽ được trả thù lao 0đ90.

- Về công cụ, đội thủy lợi của hợp tác xã phải mang theo, kể cả công cụ thường và công cụ cải tiến, theo yêu cầu của công trường, thì mỗi định mức lao động sẽ được 0đ30 tiền khấu hao; nếu hợp tác xã chi mang theo công cụ thường lên công trường thì vẫn giữ được mức khấu hao như cũ.

b) Chế độ cung cấp lương thực.

Trong thời gian lao động trên công trường, kể cả ngày nghỉ mưa và nghỉ theo chế độ, các đội viên đội thủy lợi được Nhà nước bán thêm theo giá cung cấp phần lương thực chênh lệch cho đủ mức ăn mỗi người 0kg700/ngày. Nếu đơn vị nào làm vượt định mức sẽ được bán thêm, nhưng mức ăn tối đa không quá 24kg mỗi tháng. Trường hợp đặc biệt đã lao động ban ngày nhưng còn phải lao động thêm ban đêm từ 4 giờ trở lên sẽ được bán thêm 0kg100 lương thực.

c) Về vải mặc.

Các đội viên đội thủy lợi trong hợp tác xã nông nghiệp trong một năm phải làm việc trên công trường trên 6 tháng trở lên sẽ được cấp thêm một mét phiếu vải ngoài số 3m80 đã được cấp theo tiêu chuẩn.

2. Các ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, Tài chính, Lao động, Nội thương, Lương thực và thực phẩm, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Trưởng ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp thuộc phủ Thủ tướng căn cứ vào những văn bản trước đây của Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và những điểm tạm thời quy định trên đây, hướng dẫn thi hành chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG


 

 
Đỗ Mười

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 202-CP năm 1970 về việc tạm thời quy định cụ thể một số chế độ đãi ngộ đối với đội thủy lợi trong hợp tác xã nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.026
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154