Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 20/2006/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG THIẾT KẾ KHAI THÁC VÀ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KHAI THÁC RỪNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thỏa thuận số 1110/LĐTBXH ngày 19/4/2005 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, về việc thỏa thuận Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng (áp dụng tạm thời).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ rừng, các đơn vị tư vấn thiết kế khai thác rừng, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

BẢN ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG THIẾT KẾ KHAI THÁC VÀ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KHAI THÁC RỪNG (ÁP DỤNG TẠM THỜI)

(Kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I/ Định mức lao động thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

Số TT

Vùng

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1

Khu vực phía Bắc (các tỉnh từ Nghệ An trở ra)

1 m3

0,42

2

Khu vực Duyên Hải miền Trung (các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận)

1 m3

0,41

3

Khu vực Tây Nguyên (5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng)

1 m3

0,39

II/ Định mức lao động thẩm định thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

Số TT

Vùng

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1

Khu vực phía Bắc (các tỉnh từ Nghệ An trở ra)

1 m3

0,020

2

Khu vực Duyên Hải miền Trung (các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận)

1 m3

0,019

3

Khu vực Tây Nguyên (5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng)

1 m3

0,018

III/ Định mức lao động thiết kế khai thác gỗ tận dụng

Số TT

Vùng

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1

Khu vực phía Bắc (các tỉnh từ Nghệ An trở ra)

1 m3

0,48

2

Khu vực Duyên Hải miền Trung (các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận)

1 m3

0,47

3

Khu vực Tây Nguyên (5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng)

1 m3

0,46

IV/ Định mức lao động thiết kế khai thác gỗ tận thu

Số TT

Vùng

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1

Khu vực phía Bắc (các tỉnh từ Nghệ An trở ra)

1 m3

0,49

2

Khu vực Duyên Hải miền Trung (các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận)

1 m3

0,48

3

Khu vực Tây Nguyên (5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng)

1 m3

0,46

V/ Rừng trồng

1/ Định mức lao động thiết kế khai thác gỗ rừng trồng theo phương thức chặt trắng toàn diện (áp dụng chung cho các vùng):

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1 m3

0,127

2/ Định mức lao động thiết kế khai thác gỗ rừng trồng theo phương thức chặt trắng theo băng, theo đám (áp dụng chung cho các vùng:)

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1 m3

0,128

3/ Định mức lao động thẩm định thiết kế khai thác gỗ rừng trồng (áp dụng chung cho các vùng):

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1 m3

0,017

4/ Định mức lao động thiết kế khai thác gỗ rừng luồng (áp dụng chung cho các vùng):

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/ha)

1 ha

5,9

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/03/2006 ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.401

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!