Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 19/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 10/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2009/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ VÀ CÁN BỘ THÔN, TỔ DÂN PHỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2005/QĐ-UB NGÀY 18/3/2005 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 59/TTHĐ-VP ngày 18/6/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình liên Sở số 921/TTr-LSNV-TC ngày 03 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức phụ cấp hằng tháng cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam như sau:

1.1. Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã được hưởng phụ cấp: 650.000đồng/người/tháng.

1.2. Đối với cán bộ ở thôn, tổ dân phố:

a) Bí thư chi bộ được hưởng phụ cấp: 360.000đồng/người/tháng.

b) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng phụ cấp:330.000đồng/người/tháng.

c) Phó Trưởng thôn (hoặc Tổ phó Tổ dân phố) là Công an viên, Trưởng ban công tác Mặt trận, Thôn đội trưởng, Tổ đội trưởng được hưởng phụ cấp: 300.000đồng/người/tháng.

Mức phụ cấp này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ ở thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh.

Các nội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2005/QĐ-UB vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 10/07/2009 điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quyết định 18/2005/QĐ-UB do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.920

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!