Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 183/QĐ-UB năm 1983 về huy động lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa năm 1983 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 183/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 23/06/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 183/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUY ĐỘNG LAO ĐỘNG NGHĨA VỤ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NĂM 1983

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ Nghị định số 24/CP của Hội đồng Chính phủ ngày 02-02-1976 ban hành Bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp tỉnh thành phố trong lĩnh vực quản lý kinh tế ;
Căn cứ quy định tạm thời số 648/CT-UB ngày 03-6-1977 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ kế hoạch sử dụng ngày công nghĩa vụ của các quận, huyện, sở, ban, ngành đã được duyệt.
Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Lao động thành phố :

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao Uỷ ban Nhân dân quận huyện chịu trách nhiệm huy động sử dụng số ngày công nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa để xây dựng các công trình công cộng của quận huyện và các công trình quốc phòng nếu có của năm 1983 (bản phân bố chỉ tiêu kèm theo quyết định này).

Điều 2. Các đơn vị quản lý công trình chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức và sử dụng lao động trên công trường chặt chẽ và có hiệu quả kinh tế (người đi lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng công trình được hưởng chế độ nước uống 0,20đ/ ngày theo quy định số 64/QĐ-UB ngày 29-01-1981 của Uỷ ban Nhân dân thành phố); kịp thời kiến nghị các ngành có liên quan thực hiện tốt chỉ tiêu được giao, thực hiện đầy đủ các chế độ chỉ tiêu được giao, thực hiện đầy đủ các chế độ về lao động nghĩa vụ đối với các đơn vị được huy động.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Lao động, Tài chính, Lương thực, Thương nghiệp, Chủ tịch các quận huyện và Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 183/QĐ-UB ngày 23/06/1983 về huy động lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa ngày 23/06/1983 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.915

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31