Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 179/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định chế độ nhuận bút Báo Ninh Thuận kèm theo Quyết định 315/2005/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 179/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 15/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/2005/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút; Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Liên Bộ Văn h- Thông tin và Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1499/TTr-STC ngày 09 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2, điểm 3 trong Quy định về chế độ nhuận bút Báo Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 315/2005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định chế độ nhuận bút Báo Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2 như sau:

“2. Nhuận bút trả cho tác phẩm báo chí: căn cứ vào doanh thu, kết quả hoạt động tài chính, khả năng nguồn hỗ trợ của ngân sách Đảng cho các cơ quan Báo và thể loại, chất lượng tác phẩm, Tổng Biên tập quyết định hệ số nhuận bút cụ thể cho từng tác phẩm trong khung nhuận bút cho từng thể loại tác phẩm dưới đây:

Hệ số khung nhuận bút cho từng thể loại:

Nhóm

Thể loại

Khung hệ số nhuận bút

1

Tin

Trả lời bạn đọc

 

1 - 3

2

Tranh

1 - 3

3

Ảnh

1 - 3

4

Chính luận

10 - 12

5

Phóng sự, ký sự, bài phỏng vấn

10 - 12

6

Văn học

8 - 10

7

Nghiên cứu

10 - 12

- Giá trị một đơn vị “hệ số nhuận bút” bằng 10% mức tiền lương tối thiểu;

- Nhuận bút = hệ số nhuận bút x giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3 như sau:

“3. Quỹ nhuận bút:

Quỹ nhuận bút hằng năm được tính như sau: hệ số nhuận bút bình quân trong một kỳ báo, tạp chí nhân với giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút, cộng thêm phần khuyến khích và thù lao nhân với số kỳ báo, tạp chí xuất bản trong năm;

Với mức lương tối thiểu hiện hành là 540.000 đồng; Quỹ nhuận bút Báo Ninh Thuận như sau:

- Quỹ nhuận bút báo Đảng thường kỳ: 8.000.000đồng/kỳ;

- Quỹ nhuận bút báo Đặc san xuân và Đặc san 16/4: 40.000.000 đồng/kỳ;

- Quỹ nhuận bút Tờ tin ảnh: 8.000.000 đồng/kỳ;

- Quỹ nhuận bút Tập sách Người tốt việc tốt: 16.000.000đồng/kỳ.

Khi Nhà nước điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu thì Quỹ nhuận bút sẽ tăng lên theo tỷ lệ tương ứng”.

Nguồn kinh phí thực hiện: trong dự toán được giao hằng năm về bù lỗ báo của khối Đảng. Riêng năm 2008, nếu dự toán không đủ thực hiện, giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung dự toán cho khối Đảng để thực hiện mức nhuận bút theo mức lương 540.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 315/2005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Các nội dung khác của Quyết định số 315/2005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2005 vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 179/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định chế độ nhuận bút Báo Ninh Thuận kèm theo Quyết định 315/2005/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.061
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87