Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2012 quy định cụ thể đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 1654/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 09/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1654/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của liên bộ Tài chính – Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ kết luận giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh ngày 12/10/2012;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 306/TTr-VP ngày 17/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cụ thể đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh gồm:

1. Cán bộ, công chức thường xuyên làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân và chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

a) Cấp tỉnh:

- Các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, mỗi đơn vị 01 cán bộ.

- Các cơ quan: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, mỗi đơn vị cử 01 cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh.

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử phụ trách Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh: Phòng Tiếp công dân.

b) Cấp huyện: Không quá 02 cán bộ thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố.

c) Cấp xã: 01 cán bộ.

Đối tượng thuộc khoản 1 điều này được hưởng mức chi bồi dưỡng quy định tại điểm a, b khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ khối lượng công việc của cán bộ, công chức thực làm để xác định chi trả cho phù hợp nhưng không vượt quá số ngày làm việc trong tháng theo quy định.

2. Cán bộ, công chức không thường xuyên (định kỳ, đột xuất) làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân gồm:

a) Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;

c) Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, HĐND & UBND huyện, thành phố;

d) Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ xã, phường, thị trấn;

đ) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

e) Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

Đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này được hưởng mức chi bồi dưỡng quy định tại điểm a, b khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 10/2012/NQ- HĐND của HĐND tỉnh.

Đối tượng quy định tại điểm e khoản 2 Điều này được hưởng mức chi bồi dưỡng quy định tại điểm c khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Điều 2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2012 quy định cụ thể đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.644
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234