Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16-LĐ-QĐ năm 1964 ban hành chương trình đào tạo công nhân lái ô-tô, tài xế xe lửa, sửa chữa ô tô của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ

Số hiệu: 16-LĐ-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Bùi Quỳ
Ngày ban hành: 05/03/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16-LĐ-QĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN LÁI Ô-TÔ, TÀI XẾ XE LỬA, SỬA CHỮA Ô TÔ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 187-CP ngày 20 tháng 12 năm 1963 cua Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động ;
Để thống nhất mục tiêu yêu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật, sau khi được Hội đồng thẩm duyệt chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật thông qua.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành kèm theo quyết định này chương trình đào tạo công nhân lái ô-tô, tài xế xe lửa, sửa chữa ô-tô ([1])

Điều 2. – Chương trình này áp dụng kể từ ngày ban hành cho tất cả các trường hợp, lớp đào tạo các loại công nhân nói trên của trung ương và địa phương có yêu cầu:

Lái ô-tô bậc 1/3

Tài xế xe lửa bậc 1/3

Sửa chữa ô-tô bậc 2/7

Điều 3. – Vụ Đào tạo công nhân kỹ thuật và các Sở, Ty, Phòng Lao động chịu trách nhiệm hướng dẫn theo dõi việc thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Quỳ

[1]Chương trình không đăng công báo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16-LĐ-QĐ năm 1964 ban hành chương trình đào tạo công nhân lái ô-tô, tài xế xe lửa, sửa chữa ô tô của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.811
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192