Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 156-CP năm 1963 bãi bỏ Nghị định 594-TTg và Thông tư 37-NV-TT về chế độ trợ cấp thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 156-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 19/10/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 156-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH SỐ 594-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1957 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ SỐ 37-NV-TT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1957 CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THÔI VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của luật tổ chức Hội đồng Chính phủ,
Căn cứ vào sắc lệnh số 76-SL ngày 20 tháng 05 năm 1950 ban hành quy chế công chức và sắc lệnh số 77-SL ngày 22 tháng 05 năm 1950 ban hành quy chế công nhân,
Căn cứ vào nghị định số 218-CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Nhà nước,
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Lao động,
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 11 tháng 09 năm 1963,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay bãi bỏ nghị định số 594-TTg ngày 11 tháng 12 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 37-NV-TT ngày 24 tháng 10 năm 1957 của bộ Nội vụ về chế độ trợ cấp thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước và tất cả những văn bản có liên quan đến việc giải thích, hướng dẫn thi hành nghị định và thông tư nói trên.

Điều 2. – Công nhân, viên chức Nhà nước thôi việc trong các trường hợp bị tai nạn lao động, mất sức lao động hoặc về hưu được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo đúng quy định của điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Nhà nước.

Đối với các trường hợp thôi việc khác thì sẽ vận dụng điều 84 của quy chế công chức ban hành kèm theo sắc lệnh số 76-SL ngày 20 tháng 05 năm 1950 và điều 35 của quy chế công nhân ban hành kèm theo sắc lệnh số 77-SL ngày 22 tháng 05 năm 1950 mà tính trợ cấp thôi việc cho công nhân, viên chức.

Điều 3. – Bộ Lao động có trách nhiệm nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành một số chế độ trợ cấp thôi việc mới đối với công nhân, viên chức Nhà nước.

Điều 4. – Ông Bộ trưởng Bộ Lao động, các ông bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 

Phạm Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 156-CP năm 1963 bãi bỏ Nghị định 594-TTg và Thông tư 37-NV-TT về chế độ trợ cấp thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.436
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234