Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 13-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 27/05/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT XẾP LƯƠNG Ở TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC NGÀNH, CÁC CẤP

Hội đồng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt xếp lương ở trung ương và các Hội đồng xét duyệt xếp lương các ngành và các cấp.

I. Nhiệm vụ của Hội đồng xét duyệt xếp lương trung ương.

Thủ trướng các ngành, các cấp chịu trách nhiệm chính về công tác tiền lương thuộc ngành và cấp mình phụ trách.

Hội đồng xét duyệt xếp lương trung ương có trách nhiệm căn cứ vào đường lối chính sách lương của Đảng và Chính phủ, căn cứ vào tình hình cụ thể về tổ chức và cán bộ để giúp Chính phủ :

1. Thực hiện sự tương quan hợp lý giữa các ngành, giữa các địa phương, giữa trung ương và địa phương trong việc xếp lương.

2. Xét duyệt cụ thể lương của các Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Chủ tịch, Phó chủ tịch khu, thành, tỉnh.

3. Nhìn tương quan giữa các ngành, các cấp mà định mốc lương cho Giám đốc, Phó Giám đốc Vụ, Cục và chức vụ tương đương để hướng dẫn các ngành, các cấp xếp lương cho cán bộ ở các chức vụ ấy.

Trường hợp nhất trí giữa Hội đồng và các cơ quan sở quan, thì việc xếp lương được thi hành. Trường hợp không nhất trí thì báo cáo lên Hội đồng Chính phủ xét duyệt.

Trường hợp những Giám đốc, Phó Giám đốc Vụ, Cục và chức vụ tương đương khiếu nại về mức lương do ngành, cấp sở quan xếp cho mình sẽ do Hội đồng xét định.

4. Kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp tiến hành xếp lương cho cán bộ, bảo đảm thực hiện chính sách, bảo đảm thời gian đã quy định. Các ngành, các cấp có nhiệm vụ cung cấp cho Hội đồng những tài liệu cần thiết.

II. Thành phần của Hội đồng xét duyệt xếp lương.

Hội đồng Chính phủ quy định thành phần Hội đồng xét duyệt xếp lương ở trung ương như sau:

Chủ tịch: Ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam,

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Khang, Bộ trưởng Thủ tướng phủ,

Ủy viên: Ông Vũ Dương và ông Phan Triêm, đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng lao động Việt Nam,

Ông Lê Tất Đắc, đại diện Bộ Nội vụ, Ông Nguyễn Văn Tạo và ông Nguyễn Đăng, đại diện Bộ Lao động,

Ủy viên: Ông Bùi Quỳ, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Khai, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng lao động Việt Nam.

III. Các Bộ, các khu, thành, tỉnh dựa theo nguyên tắc tổ chức của Hội đồng xét duyệt xếp lương trung ương mà thành lập Hội đồng xét duyệt xếp lương ở ngành, cấp mình. Ở Bộ, Hội đồng xét duyệt xếp lương giúp Bộ trưởng bảo đảm tương quan hợp lý về việc xếp lương giữa các đơn vị thuộc Bộ. Ở Khu, thành, tỉnh Hội đồng xét duyệt xếp lương giúp Ủy ban hành chính bảo đảm tương quan hợp lý về việc xếp lương giữa các đơn vị thuộc địa phương.

Thành phần tổ chức của Hội đồng xét duyệt xếp lương của các Bộ, ngành gồm: Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng làm Chủ tịch, Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Vụ Lao động tiền lương (nếu có), người phụ trách công đoàn có thể có một Giám đốc phụ trách Vụ, Cục khác.

Thành phần Hội đồng xét duyệt xếp lương ở các khu, thành, tỉnh, gồm: Chủ tịch hay Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính làm Chủ tịch và các người phụ trách Liên hiệp công đoàn, Ty, Sở Lao động. Tài chính, Ban Tổ chức Đảng.

IV. Hội đồng xét duyệt xếp lương trung ương và các Hội đồng xét duyệt xếp lương các ngành và các địa phương sẽ hết nhiệm vụ sau khi công tác xếp lương năm 1960 hoàn thành.

V. Để giúp các Hội đồng xét duyệt xếp lương làm tròn nhiệm vụ, các tổ chức có trách nhiệm phải giải quyết tốt và kịp thời những vấn đề tồn tại như: phân loại tổ chức, quy định tiêu chuẩn, đối tượng, phương pháp tiến hành xếp lương v.v… 

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13-CP ngày 27/05/1960 về thành lập Hội đồng xét duyệt xếp lương ở trung ương và các ngành, các cấp do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.298

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!