Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1150/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 04/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V XẾP MỨC PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông báo số 2184-TB/TU ngày 28/11/2013 của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ phụ cấp đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh;

Xét đề nghị của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tại Tờ trình số 478-TTr/BVSK ngày 26/12/2013 và Sở Nội vụ tại Công văn số 862/SNV-CCVC ngày 27/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh được hưởng mức phụ cấp đặc thù như sau:

a) Mức phụ cấp 2,0 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức có học hàm, học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ, bác sĩ Chuyên khoa I, bác sĩ Chuyên khoa II.

b) Mức phụ cấp 1,0 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức là bác sĩ, dược sĩ đại học, cử nhân vật lý trị liệu, cử nhân điều dưỡng, cử nhân xét nghiệm và tốt nghiệp đại học khác.

c) Ngoài các đối tượng quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều này, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh không được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định này.

2. Các đối tượng quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều này được hưởng mức phụ cấp nói trên kể từ ngày 01/01/2014; đồng thời, được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- BTCTU;
- Ban BVCSSKCB tỉnh;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- Sở Tài chính;
- LĐVP, P: NC-NgV;
- Lưu: VT(T-QD110-29/5).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1150/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 xếp mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức làm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.389

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!