Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 109-LĐTBXH/QĐ năm 1993 về hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh do Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 109-LĐTBXH/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 05/03/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109-LĐTBXH/QĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ HỆ SỐ TRƯỢT GIÁ ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC CƠ SỞ KINH TẾ QUỐC DOANH.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ vào Quyết định số 317-CT ngày 1/9/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về chấn chỉnh tiền lương, tiền thuởng trong các cơ sở kinh tế quốc doanh;
Căn cứ vào Thông báo số 15-TCTK/TNVTG của Tổng cục Thống kê ngày 15/1/1993 về chỉ số giá bán lẻ hàng hoá và dịch vụ thị trường xã hội cả nước;
Căn cứ Quyết định số 117-TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp tiền học trong lương; Quyết định số 118-TTg ngày 27/11/1992 về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà vào tiền lương; Các Thông tư số 26-TT/LB ngày 31/12/1992 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp tiền học trong lương; Thông tư số 27-TT/LB ngày 31/12/1992 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Xây dựng hướng dẫn thực hiện đưa tiền nhà vào lương;
Căn cứ vào Nghị định số 299-HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế và Thông tư số 12-TT/LB ngày 18/9/1992 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội huớng dẫn thi hành Nghị định số 299-HĐBT;
Căn cứ công văn thoả thuận số 337-TC/CĐTC ngày 2/ 3/ 1993 của Bộ Tài chính và công văn số 64-TLĐ ngày 19/1/1993 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc quyết định hệ số trượt giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh là 370% (ba trăm bảy mươi phần trăm). Hệ số trượt giá này đã bao gồm khoản bù giá điện và các khoản tiền tệ hoá theo quy định của Nhà nước (trợ cấp tiền học, tiền nhà, tiền bảo hiểm y tế trong tiền lương).

Điều 2:  Hệ số trượt giá quy định tại Quyết định này thay cho hệ số trượt giá đã ban hành tại Quyết định số 191-QĐ/LB ngày 10/4/1992 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính và được áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 1/1/1993.

Điều 3: Việc quyết toán quỹ tiền lương năm 1992 được thực hiện như sau:

1. Trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện năm 1992, phân tích các yếu tố tác động đến kết quả hoạt động của đơn vị, xử lý các yếu tố khách quan làm tăng giảm khối lượng công việc thực hiện của đơn vị, từ đó xác đinh khối lượng công việc hoàn thành dùng để xác định quỹ lương thực hiện năm 1992 theo đơn giá (hoặc mức chi phí) tiền lương được duyệt.

2. Do trong năm 1992 hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương chưa bao gồm các khoản tiền tệ hoá, vì vậy doanh nghiệp căn cứ vào số lao động có mặt thực tế của doanh nghiệp (kể cả lao động hợp đồng nếu có) và các khoản chế độ tiền tệ hoá (bảo hiểm y tế, trợ cấp tiền học và tiền nhà trong tiền lương) để xác định tổng quỹ tiền tệ hoá theo các quy định của Chính phủ, cụ thể:

a) Tiền bảo hiểm y tế tính theo quy định tại Nghị định số 299-HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư hướng dẫn số 12-TT/LB ngày 18/9/1992 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội cho 3 tháng 10, 11, 12 năm 1992.

b) Phụ cấp tiền nhà tính theo quy định tại Quyết định số 118-TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 27-TT/LB ngày 31/12/1992 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Tài Chính - Xây dựng cho 2 tháng 11 và 12 năm 1992.

c) Trợ cấp tiền học trong tiền lương tính theo quy định tại Quyết định số 117-TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 26-TT/LB ngày 31/12/1992 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính cho 2 tháng 11 và 12 năm 1992.

3. Quỹ tiền tệ hoá quy định tại khoản 2, điều 3 được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông và được quyết toán cùng với quỹ lương quy định tại khoản 1, điều 3 của Quyết định này.

4. Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan Tài chính đôn đốc kiểm tra các doanh nghiệp hoàn thành quyết toán quỹ tiền lương năm 1992 theo hướng dẫn tại Quyết định này trong quý I năm 1993 để báo cáo Liên Bộ.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 109-LĐTBXH/QĐ năm 1993 về hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh do Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.499
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41