Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm:

1. Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề.

2. Trường Đại học Lao động – Xã hội.

3. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

4. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

5. Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

6. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ.

7. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

8. Trường Trung cấp nghề Dung Quất.

9. Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

10. Trung tâm Lao động ngoài nước.

11. Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam.

12. Trung tâm Huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động.

13. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông.

14. Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động.

15. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

16. Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và Phục hồi chức năng.

17. Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

18. Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động.

19. Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh.

20. Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

21. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang.

22. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

23. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

24. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

25. Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

26. Trung tâm Phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn.

27. Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An.

28. Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật.

29. Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi.

30. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I.

31. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II.

32. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III.

33. Tạp chí Gia đình và Trẻ em.

34. Nhà khách Người có công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG   
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1007/QĐ-TTg ngày 15/07/2009 về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106