Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND đính chính Quyết định 38/2016/QĐ-UBND mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 06/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 07/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2016/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh, với các nội dung như sau:

- Tại trang 14, hệ số giá trị tin bài của thể loại thuộc nhóm 3 ở Điểm a, Khoản 1, Điều 17 đã ghi:

Nhóm

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Hệ số giá trị tin bài

Hệ số nhuận bút tối đa

3

Chính luận; phóng sự; ký (một kỳ); bài phỏng vấn; nghiên cứu

01 trang A4

17

21

Nay đính chính lại:

Nhóm

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Hệ số giá trị tin bài

Hệ số nhuận bút tối đa

3

Chính luận; phóng sự; ký (một kỳ); bài phỏng vấn; nghiên cứu

01 trang A4

7

21

- Tại trang 16 Điểm a, Khoản 3, Điều 17 đã ghi:

“Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng cơ quan sử dụng tác phẩm quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm theo quy định khung nhuận bút tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều này.

Hệ số nhuận bút được tính theo độ dài tin bài và hệ số giá trị tin bài nhưng không được vượt quá khung nhuận bút tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều này khi thanh toán”.

Nay đính chính lại:

“Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng cơ quan sử dụng tác phẩm quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm theo quy định khung nhuận bút tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều này.

Hệ số nhuận bút được tính theo độ dài tin bài và hệ số giá trị tin bài nhưng không được vượt quá khung nhuận bút tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều này khi thanh toán”.

- Tại trang 16 Điểm b, Khoản 3, Điều 17 đã ghi:

“Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng cơ quan sử dụng tác phẩm quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm theo quy định khung nhuận bút tại Điểm d, Khoản 1 Điều này.”

Nay đính chính lại:

“Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng cơ quan sử dụng tác phẩm quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm theo quy định khung nhuận bút tại Điểm c Khoản 1 Điều này.”

- Tại trang 16 Điểm a, Khoản 4, Điều 17 đã ghi:

“Cán bộ thuộc Ban Biên tập là tác giả hoặc chủ sở hữu tin, bài đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều này”.

Nay đính chính lại:

“Cán bộ thuộc Ban biên tập là tác giả hoặc chủ sở hữu tin, bài đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều này”.

- Tại trang 16 Điểm b, Khoản 4 Điều 17 đã ghi:

“Cán bộ thuộc Ban Biên tập là người sưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều này”.

Nay đính chính lại:

“Cán bộ thuộc Ban Biên tập là người sưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một nội dung không tách rời của Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan báo chí, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2017/QĐ-UBND đính chính Quyết định 38/2016/QĐ-UBND mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


434

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89