Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2006/QĐ-UBND bổ sung Khoản 5, Điều 8 Quyết định 48/2004/QĐ-UB về cán bộ công chức cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 06/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 16/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 16 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG KHOẢN 5, ĐIỀU 8 QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2004/QĐ-UB NGÀY 21/4/2004 CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ về cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính-Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản 5, Điều 8 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 48/2004/QĐ-UB ngày 21/4/2004 của UBND tỉnh như sau:

a. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã, UBND cấp huyện được chủ động tăng cường hoặc không tăng cường công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước ở huyện về cho cấp xã, nhằm xây dựng cấp xã thực sự vững mạnh, trong sạch, đáp ứng đầy đủ mọi công việc ở cấp xã với tinh thần xây dựng thực lực tại địa phương.

b. Công chức, viên chức điều động về tăng cường cho cấp xã được cắt khỏi biên chế, quỹ lương hành chính sự nghiệp ở cấp huyện và được tính vào trong số chức danh, quỹ lương cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đã được ấn định.

c. Tiền lương của công chức, viên chức được tăng cường về xã vẫn giữ ngạch, bậc lương, nâng lương thường xuyên theo quy định; trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch khác thì mới phải chuyển ngạch cho phù hợp với vị trí và chuyên môn công việc mới đảm nhận . Các mức phụ cấp chỉ được hưởng theo công việc mới (nếucó).

d. Khi cần UBND cấp huyện được điều động (rút) công chức, viên chức đã được tăng cường cho cấp xã về lại khối Nhà nước ở huyện để bố trí trong tổng biên chế, quỹ lương hành chính sự nghiệp khối Nhà nước của huyện và ở cấp xã được thay thế chức danh vừa khuyết bằng cán bộ tại chỗ, cán bộ dự nguồn... của cấp xã.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ ./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH 
Phạm Thế Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2006/QĐ-UBND bổ sung Khoản 5, Điều 8 Quyết định 48/2004/QĐ-UB về cán bộ công chức cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.854
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250