Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 21/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NĂM AN TOÀN CÔNG NGHIỆP 2003 VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG - PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Công văn số 722/CP- VX ngày 14 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ hàng năm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Cục trưởng Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Năm an toàn Công nghiệp 2003 và Tuần lễ Quốc gia về an toàn- vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ gồm các đồng chí có tên dưới đây:

1.

Đỗ Hải Dũng

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Trưởng Ban

2.

Lê Minh Đại

Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Việt Nam, Phó Trưởng Ban

3.

Đỗ Quang Vinh

Cục trưởng Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Phó Trưởng Ban thường trực

4.

Trần Thảo

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Uỷ viên

5.

Trần Văn Mẫn

Phó Văn phòng Bộ Công nghiệp, Uỷ viên

6.

Trần Thị Hậu

Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán, Uỷ viên

7.

Nguyễn Gia Đễ

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Uỷ viên

8.

Phạm Đăng Nam

Phó Chánh Thanh tra Bộ Công nghiệp, Uỷ viên

9.

Bùi Thanh Hùng

Phó Tổng biên tập Báo Công nghiệp, Uỷ viên

10.

Dương Đình Giám

Phó Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp, Uỷ viên

11.

Ngô Sỹ Giang

Chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, Uỷ viên

12.

Nguyễn Phạm Thức

Trưởng phòng Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Uỷ viên thường trực

13.

Phạm Quang Vinh

Chánh Văn phòng Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Uỷ viên

14.

Bùi Quốc Khánh

Giám đốc Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công nghiệp, Uỷ viên

15.

Vũ Mạnh Hùng

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Uỷ viên

16.

Trần Văn Được

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Uỷ viên

17.

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Uỷ viên

18.

Cao Chấn

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, Uỷ viên

19.

Nguyễn Duy Sỹ

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Uỷ viên

20

Phan Chí Dũng

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt- May Việt Nam, Uỷ viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các Sở Công nghiệp, các Tổng công ty, các doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt Năm an toàn công nghiệp 2003 và Tuần lễ Quốc gia an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Lưu VP, TCCB, KTAT.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Hoàng Trung Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2003/QĐ-BCN ngày 21/02/2003 thành lập Ban chỉ đạo Năm an toàn Công nghiệp 2003 và Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.353

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!