Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/1999/QĐ-UB bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức của tỉnh theo quy định tại Quyết định 175/1998/QĐ-UB do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 04/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Thanh Cao
Ngày ban hành: 05/02/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/1999/QĐ-UB

KonTum, ngày 05 tháng 02 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/V BỔ SUNG MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẢI QUYẾT ĐỊNH SỐ 175/1998/QĐ-UB NGÀY 05/02/1998 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 41, Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 30/3/1996;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII ngày 26/12/1998 và ý kiến kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/01/1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung một số chính sách đối với cán bộ, công chức của tỉnh theo quy định tại quyết định số 175/1998/QĐ-UB ngày 05/12/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum. Cụ thể như sau:

1.Hàng năm xuất ngân sách tỉnh để trợ cấp đối với sinh viên thuộc diện cử tuyển là người dân tộc thiểu số trong tỉnh đang theo học tại các trường Đại học trong cả nước với mức 1.500.000 đồng/người/năm (Trừ công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng) và giao cho Ban tổ chức chính quyền tỉnh trực tiếp chi trả cho đối tượng và quyết toán với ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước.

2.Trợ cấp tiền tàu xe đi và về, tiền học phí, tiền mua tài liệu học tập và tiền đi nghiên cứu thực tế trong nước đối với Bác sỹ và Dược sỹ hiện đang công tác tại tỉnh KonTum được cử đi đào tạo chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II ở các cơ sở đào tạo trong cả nước. Người được cử đi đào tạo phải có thời gian côgn tác tối thiểu là 5 năm, trong đó có ít nhất 2 năm công tác tại tuyến huyện.

Nguồn kinh phí lấy trong kinh phí chi thường xuyên của cơ quancó người được cử đi đào tạo.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở kế hoạch - Đầu tư, Sở tài chính vật giá; Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂH TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/1999/QĐ-UB bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức của tỉnh theo quy định tại Quyết định 175/1998/QĐ-UB do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.299
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85