Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐ về việc Thông qua "Quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô" và "Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao" do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 29/2002/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 19/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số :29/2002/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2002

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA “QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH, CHUYÊN GIA GIỎI, NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO CỐNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ” VÀ “QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THU HÚT, SỬ DỤNG, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TÀI NĂNG TRẺ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO”.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KỲ HỌP THỨ 7 KHOÁ XII
(Từ ngày 17 đến ngày 19/7/2002)

Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi);
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội ngày 28/12/2000;
Căn cứ Tờ trình số 40/TT-UB ngày 11/7/2002 của UBND Thành phố về việc đề nghị thông qua 2 dự thảo “Quy định tạm thời về việc ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” và “Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực cao”;
Sau khi nghe ý kiến của Uỷ ban MTTQ Thành phố; Thuyết trình của các Ban, ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND Thành phố
;

QUYẾT NGHỊ

1Thông qua về nguyên tắc “Quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” và Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực cao” kèm theo Tờ trình số 40/TT-UB ngày 11/7/2002 của UBND Thành phố.

Căn cứ các ý kiến đóng góp của các Ban, các đại biểu HĐND Thành phố và cử tri Hà Nội giao UBND  Thành phố tiếp thu, tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện quy định trên theo các nội dung sau:

-  Cân đối nguồn vốn cần thiết để thực hiện có hiệu quả những cơ chế, chính sách này, phù hợp với khả năng ngân sách hàng năm của Thành phố; tiếp tục bổ sung những cơ chế, chính sách nhằm đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cho công tác này

-  Phương thức lựa chọn phải đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, thủ tục công khai, dân chủ.

-  Xác định trách nhiệm của người nhận đãi ngộ, các cấp, ngành Thành phố trong việc thực hiện các quy định, đặc biệt chú trọng quan tâm bồi dưỡng lực lượng lao động chất lượng cao và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho những đối tượng được ưu đãi phát huy trí tuệ, cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.

2. Giao UBND Thành phố ban hành “Quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô” và “Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng và nguồn nhân lực chất lượng cao”.

3. Giao Thường trực HĐND Thành phố xem xét quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện theo đề nghị của UBND Thành phố và Báo cáo HĐND Thành phố trong kỳ họp gần nhất.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐ về việc Thông qua "Quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô" và "Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao" do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197