Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 25/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hà Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 09/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2010/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 9 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

Xét Tờ trình số 1206/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân về chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2010 đến năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ

- Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng;

- Đội ngũ Luật sư hành nghề tại tỉnh Cao Bằng;

- Cá nhân học đại học chuyên ngành luật hệ chính quy; học nghiệp vụ luật sư có nguyện vọng hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh và cam kết đăng ký hành nghề luật sư tại tỉnh Cao Bằng.

2. Nội dung chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

a) Hỗ trợ về kinh phí cho Đoàn Luật sư tỉnh

- Hỗ trợ hàng tháng bằng 1,2 lần mức lương tối thiểu cho Chủ nhiệm Đoàn Luật sư;

- Hỗ trợ hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu cho 01 người giúp việc tại Đoàn Luật sư;

- Hỗ trợ 10.000.000đồng/năm để tổ chức hội thảo, hội nghị tại tỉnh của Đoàn Luật sư;

- Hỗ trợ kinh phí cho các luật sư được triệu tập tham dự hội nghị ngoài tỉnh theo chế độ công tác phí;

- Hỗ trợ 10.000.000đồng/năm để mua sách báo pháp luật, văn phòng phẩm cho Đoàn Luật sư.

b) Chính sách thu hút, phát triển đội ngũ luật sư

- Hỗ trợ kinh phí cho từ 3 đến 4 học sinh trúng tuyển hệ chính quy Trường Đại học Luật hoặc chuyên ngành luật thuộc các trường đại học khác có nhu cầu được hưởng hỗ trợ, có cam kết sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đăng ký hành nghề luật sư tại tỉnh Cao Bằng. Mức hỗ trợ bằng 1,2 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian 4 năm, mỗi năm 10 tháng. Trường hợp đang học đại học chuyên ngành luật tại các trường, nếu có nguyện vọng hưởng hỗ trợ kinh phí thì được hỗ trợ từ khi ký cam kết cho đến hết khóa học;

- Hỗ trợ kinh phí cho khoảng 10 người dự khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư để về hành nghề tại Cao Bằng. Mức hỗ trợ bằng 01 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian 6 tháng;

- Hỗ trợ hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu cho khoảng 10 người tập sự hành nghề luật sư trong thời gian 18 tháng; bồi dưỡng cho luật sư trực tiếp hướng dẫn bằng 30% mức hỗ trợ cho người tập sự nghề luật sư;

- Hỗ trợ hàng tháng bằng 0,5 lần mức lương tối thiểu, trong 24 tháng kể từ ngày luật sư có quyết định gia nhập Đoàn luật sư tỉnh;

- Hỗ trợ 100.000đồng/ngày làm việc cho luật sư tham gia giải quyết vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

c) Chính sách đối với luật sư từ địa phương khác tham gia giải quyết vụ án theo đề nghị của các cơ quan tiến hành tố tụng Cao Bằng

Ngoài hỗ trợ như đối với luật sư thuộc Đoàn luật sư Cao Bằng, tỉnh còn hỗ trợ kinh phí đi lại, lưu trú, nghỉ trọ theo chế độ công tác phí hiện hành cho các luật sư ở địa phương khác được cử đến theo đề nghị của các cơ quan tiến hành tố tụng để tham gia giải quyết vụ án mà Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng không đáp ứng.

3. Nguồn, cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư chi từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác (nếu có);

- Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo quy định hiện hành;

- Những người có nguyện vọng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại điểm a và b trong khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này phải viết giấy cam kết phục vụ trong Đoàn luật sư tỉnh Cao Bằng ít nhất là 05 năm. Trường hợp tự ý bỏ học, bị kỷ luật đuổi học hoặc không phục vụ trong Đoàn luật sư tỉnh như đã cam kết thì phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được hỗ trợ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, kỳ họp thứ 21 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 09/07/2010 đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74