Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 140/2009/NQ-HĐND16 thông qua tổng biên chế hành chính; quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Bắc Ninh năm 2010

Số hiệu: 140/2009/NQ-HĐND16 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 21/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/2009/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH; QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP CỦA TỈNH NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT- BNV, ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ, về việc phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổng biên chế quản lý hành chính nhà nước và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh năm 2010 như sau:

- Tổng biên chế hành chính đề nghị Chính phủ phân bổ:

Trong đó:

+ Biên chế chính thức:

+ Biên chế công chức dự bị:

- Tổng biên chế sự nghiệp:

Trong đó:

+ Biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:

+ Biên chế sự nghiệp Y tế:

+ Biên chế sự nghiệp Văn hóa - Thông tin - TDTT:

+ Biên chế sự nghiệp khác:

1.790 chỉ tiêu.

 

1.738 chỉ tiêu.

52 chỉ tiêu.

16.217 chỉ tiêu.

 

12.829 chỉ tiêu.

2.405 chỉ tiêu.

368 chỉ tiêu.

615 chỉ tiêu.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tiến hành phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp phiên thường kỳ giữa năm 2010 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/8/2009.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 140/2009/NQ-HĐND16 thông qua tổng biên chế hành chính; quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Bắc Ninh năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


315

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49