Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi và chế độ trợ cấp đối với giám định viên thuộc tổ chức giám định pháp y và tổ chức giám định pháp y tâm thần do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 13/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2008/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y VÀ TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11 thông qua ngày 29/9/2004 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2005 và Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi và chế độ trợ cấp đối với giám định viên thuộc Tổ chức giám định pháp y tâm thần tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chính sách ưu đãi và chế độ trợ cấp đối với giám định viên thuộc Tổ chức giám định pháp y và Tổ chức giám định pháp y tâm thần tỉnh như sau:

1. Chế độ đãi ngộ hàng tháng:

a. Đối với giám định viên pháp y:

- Giám định viên thường trực: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Giám định viên không thường trực, kỹ thuật viên, y công: 1.000.000 đồng/người/tháng.

b. Đối với giám định viên pháp y tâm thần:

- Giám định viên thường trực: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Giám định viên không thường trực, kỹ thuật viên, y công: 500.000 đồng/người/tháng.

2. Chế độ trợ cấp cho Giám định viên pháp y, Giám định viên pháp y tâm thần được bồi dưỡng:

- Đối với giám định pháp y trên người sống (gây thương tích, hiếp dâm) trong trường hợp đơn giản 25.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên; trong trường hợp phức tạp 40.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với giám định trên tài liệu, tang vật (phủ tạng, lông tóc, máu) trong trường hợp đơn giản 40.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên; trong trường hợp phức tạp 50.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên.

3. Đối với giám định tử thi:

a. Giám định không mổ tử thi:

- Đối với người chết trong vòng 48 giờ: 70.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với người chết ngoài 48 hoặc trong 48 giờ phải khai quật: 100.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với người chết để quá 7 ngày hoặc trong vòng 7 ngày phải khai quật: 150.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với người chết để quá 7 ngày phải khai quật: 180.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên.

b. Giám định có mổ tử thi:

- Đối với người chết trong vòng 48 giờ: 240.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với người chết ngoài 48 giờ đến 7 ngày hoặc còn trong 48 giờ phải khai quật: 300.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với người chết để quá 7 ngày hoặc trong 7 ngày phải khai quật: 360.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với người chết để quá 7 ngày phải khai quật 500.000 đồng/1 vụ/1 giám định viên.

4. Hỗ trợ phương tiện làm việc:

Cấp mới 02 máy điện thoại di động với giá không quá 2.000.000 đồng cho 02 giám định viên thường trực của Tổ Giám định pháp y tỉnh và được thanh toán cước phí điện thoại 200.000 đồng/1 máy/1 tháng.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: do ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Những quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 22/8/2008.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi và chế độ trợ cấp đối với giám định viên thuộc tổ chức giám định pháp y và tổ chức giám định pháp y tâm thần do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.626
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0