Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 102/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 11/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2008/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4510/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII - Kỳ họp thứ 12 quyết định mức phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương làm việc tại bộ phận một cửa thuộc các cơ quan, đơn vị:

1.1. Văn phòng UBND, các sở và cơ quan tương đương thuộc UBND tỉnh;

1.2. UBND huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt;

1.3. UBND xã, phường, thị trấn;

2. Về mức phụ cấp trách nhiệm công việc:

2.1. Mức phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa:

Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng với mức 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

2.2. Mức phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách bộ phận một cửa:

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách bộ phận một cửa được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng với mức 0,2 so với mức lương tối thiểu chung.

3. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc:

Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc được bố trí trong dự toán chi thường xuyên từ nguồn kinh phí tự chủ được giao hàng năm của các cơ quan, đơn vị và hạch toán theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với cấp huyện: Nếu UBND cấp huyện trưng tập cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoặc Trung ương đóng trên địa bàn tham gia bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện thì nguồn kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc cho cán bộ này được bố trí trong nguồn kinh phí ngoài tự chủ của Văn phòng UBND cấp huyện được giao hàng năm.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 09/7/2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 102/2008/NQ-HĐND ngày 11/07/2008 về phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.449

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232