Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 58-NĐ-LB năm 1956 về việc dự trù một khoản để phụ cấp thêm cho công nhân và nhân viên các đoàn thăm dò địa chất thuộc Bộ Công nghiệp, đoàn khảo sát cầu đường thuộc Bộ Giao thông Bưu điện, đội điều tra rừng thuộc Bộ Nông lâm, trong thời gian công tác ở miền rừng núi do Bộ trưởng Bộ Lao động- Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 58-NĐ-LB Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Tạo, Phan Kế Toại, Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 30/04/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58-NĐ-LB

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 1956 

 

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

DỰ TRÙ MỘT KHOẢN ĐỂ PHỤ CẤP THÊM CHO CÔNG NHÂN VÀ NHÂN VIÊN CÁC ĐOÀN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP, ĐOÀN KHẢO SÁT CẦU ĐƯỜNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG BƯU ĐIỆN, ĐỘI ĐIỀU TRA RỪNG THUỘC BỘ NÔNG LÂM, TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC Ở MIỀN RỪNG NÚI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu Sắc lệnh số 77-SL ngày 29 tháng 5 năm 1950 ấn định quy chế công nhân và quy chế công chức giúp việc Chính phủ
Chiếu Nghị định số 650-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1955 của thu ấn định chế độ lương cho công nhân, nhân viên các xí nghiệp Chính phủ, doanh nghiệp quốc doanh và cơ quan Chính phủ;
Để chiếu cố đến hoàn cảnh công tác đặc biệt của những công nhân, nhân viên trong các đoàn và đội công tác ở miền rừng núi.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Các đoàn thăm dò địa chất thuộc Bộ Công nghiệp, đoàn khảo sát cầu đường thuộc Bộ Giao thông Bưu điện, đội điều tra rừng thuộc Bộ Nông lâm đựơc dự trù hàng tháng một khoản tiền để phụ cấp thêm cho công nhân và nhân viên trong thời gian công tác ở miền rừng núi. Phụ cấp đặc biệt cấp hàng tháng cho mỗi người bằng 20% lương bản thân.

Điều 2. – Công nhân và nhân viên được hưởng phụ cấp đặc biệt nói ở điều 1 sẽ không được hưởng phụ cấp khu vực ấn định cho các khu vực ấy (nếu có).

Khi nào công nhân và nhân viên trở về trung du và đồng bằng sau khi hết nhiệm vụ, hoặc làm công tác hay nghỉ bồi dưỡng sức khỏe ở trung du hay đồng bằng trên một tháng, thì không được hưởng phụ cấp đặc biệt nói ở điều 1.

Điều 3. – Nếu trụ sở làm việc của đoàn hay đội đóng một chỗ ở miền rừng núi trên ba tháng thì những công nhân và nhân viên thuộc bộ phận hành chính quản trị của đoàn và đội (kế toán, đánh máy, văn thư, cấp dưỡng, y tá, liên lạc, v.v…) không được hưởng phụ cấp đặc biệt nói ở điều 1, mà chỉ được hưởng phụ cấp khu vực ấn định cho khu vực ấy (nếu có)

Trường hợp đặc biệt nếu ở một chỗ quá ba tháng nhưng thuộc vào một vùng xa dân cư, việc tiếp tế có nhiều trở ngại và điều kiện sinh hoạt khó khăn thì sau khi có sự thỏa thuận của ba Bộ Tài chính, Nội vụ, Lao động, Bộ Sở quan sẽ quyết định cho những công nhân và nhân viên thuộc Bộ phận hành chính quản trị nói trên được hưởng phụ cấp đặc biệt nói ở điều 1.

Điều 4. – Những ngày đi công tác lưu động trong rừng để làm nhiệm vụ, công nhân và nhân viên (kể cả lao động thường và nhân viên hành chính quản trị) được hưởng một khoản phụ cấp công tác tính như sau:

- 300 đ một ngày

- 150 đ nửa ngày

- Đi lưu động từ trên 4 tiếng đến 8 tiếng được tính một ngày

- Đi lưu động từ 2 đến 4 tiếng được lĩnh nửa ngày

- Dưới 2 tiếng không tính

Điều 5. – Khi về công tác ở miền núi trung du hay đồng bằng (thí dụ: về Trung ương báo cáo thỉnh thị, dự hội nghị v.v… ) công nhân và nhân viên được hưởng phụ cấp đi đường theo thể lệ hiện hành và không hưởng phụ cấp nói ở điều 4.

Điều 6. – Tất cả công nhân và nhân viên các đội và đoàn công tác ở miền rừng núi, trong thời gian công tác được hưởng tiêu chuẩn thuốc phòng và chữa bệnh 11.000đ mỗi người một năm.

Ngoài các thứ thuốc thông thường cấp theo tiêu chuẩn nói trên, Bộ sở quan được trang bị những thứ thuốc cần thiết (như thuốc chữa nọc rắn, chữa sai chân tay khi trượt ngã v.v… ) và các vật dụng y tế thông dụng (như kim tiêm, bốc v.v… ) cho các đoàn công tác nói trong nghị định này.

Những thứ thuốc và vật dụng y tế cần thiết sẽ do Bộ Y tế quy định.

Điều 7. – Đối với một số nghề xét cần có những trang bị riêng trong khi làm việc (như giầy bốt, găng tay, kính, mũ sắt v.v… ) Bộ sở quan mua sắm phát cho công nhân và nhân viên sử dụng trong khi làm việc, sau khi đã có sự thỏa thuận của Bộ Tài chính và Bộ Lao động.

Những đồ trang bị trên coi như tài sản quốc doanh

Điều 8. – Nghị định này thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 1956.

Điều 9. – Các ông Trưởng ban Thanh tra Bộ Lao động, Giám đốc Vụ Hành chính phí Bộ Tài chính, Giám đốc Vụ Cán bộ Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Liên khu chiếu nghị định thi hành.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG 
Nguyễn Văn Tạo

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 


Phan Kế Toại

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG 
Trịnh Văn Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 58-NĐ-LB năm 1956 về việc dự trù một khoản để phụ cấp thêm cho công nhân và nhân viên các đoàn thăm dò địa chất thuộc Bộ Công nghiệp, đoàn khảo sát cầu đường thuộc Bộ Giao thông Bưu điện, đội điều tra rừng thuộc Bộ Nông lâm, trong thời gian công tác ở miền rừng núi do Bộ trưởng Bộ Lao động- Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177